345 x bekeken

LTO: vergroeningsplannen Commissie is Brussels gehobby

Vorige week lekten de voorlopige plannen van eurocommissaris Dacian Ciolos voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit. De Roemeen pleit voor de invoering van een hectaretoeslag, verdere vergroening van de eerste pijler en een maximimum subsidiebedrag per bedrijf. LTO-voorzitter Albert Jan Maat vreest vergaande gevolgen voor Nederland. “Dit is Brussels gehobby.”

Wat betekenen de plannen concreet voor Nederlandse boeren?
“Een flat rate zoals Ciolos voorstelt gaat heel ver. Natuurlijk gaan we door de verdere ontkoppeling al die kant op, maar je moet je afvragen of een voor heel Europa gelijke hectarepremie wel de beste manier is om de concurrentiekracht te verbeteren. Wij krijgen per hectare nu het hoogste bedrag in de EU, 450 euro. Als je naar een Europees brede hectaretoeslag gaat, krijgen Nederlandse boeren nog maar 300 euro.”

Zo ver is het nog niet. Eerst wil Ciolos, in 2019, toe naar een hectarepremie per lidstaat, of regio.
“Dat klopt. Ik geloof ook niet dat dit de definitieve plannen zijn. Er wordt niet zonder reden nu een proefballon opgelaten; Ciolos zet in op een algemene flat rate om ervoor te zorgen dat straks een flink deel van het budget naar Oost-Europa gaat. Maar ik vind dat je bij de herverdeling van de middelen ook rekening moet houden met de structuurfondsen en het plattelandsgeld, daar krijgen wij weer relatief weinig van.”

De Commissie wil de toeslagen vergroenen. Een goed idee?
“Ik vraag mij af hoe Ciolos de voorwaarden die hij aan de bedrijfstoeslagen wil stellen controleerbaar gaat maken. Zaken als permanent grasland, daar is Nederland zeker niet slecht in, maar het moet wel allemaal te hanteren zijn. Als nu al ziet hoeveel moeite Dienst Regelingen heeft, denk ik: houd het simpel. Ik vind het veel gehobby, Brussels gehobby. Er zijn ook andere vormen denkbaar, zoals akkerrandenbeheer, of weidegang. En vergroening is in feite ook precisielandbouw.”

Via verzekeringen wil Ciolos boeren wapenen tegen crises. Wat vindt u daar van?
“Waar het calamiteiten betreft, heeft Brussel nooit een gelukkige hand gehad; het is altijd te laat en te weinig. Ik zie hier niet veel in. Essentiëler is dat het mededingingsbeleid wordt aangepast, zodat producenten onderling afspraken kunnen maken. Dat is veel efficiënter en kost vaak niets.”

Er komt mogelijk aan subsidieplafond. Vanaf 150.000 euro worden toeslagen gekort, 300.000 is het maximum.
Voor Nederland heeft dat nauwelijks consequenties. De afronding raakt een beperkt aantal bedrijven, met name in de Veenkoloniën. Het zijn vooral Frankrijk en Groot-Brittannië die de gevolgen hiervan gaan merken. Het gevaar bij dit soort maatregelen is altijd dat bedrijven zich gaan opsplitsen om toch recht te blijven houden op subsidie. Dit idee is daarom meer voor de bühne dan dat het echt wat oplevert.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.