723 x bekeken 1 reactie

Glasgroente onder contractteelt gunstigst voor handelaar

Anne Mieke Ravenshorst
Om de glasgroentesector gezond te krijgen, bepleit Rabobank het telen onder contract voor bulkproducten. Verstandig? Op dit moment heeft de handel de sterkste troeven in handen, zegt Joop Keijzer.

De Ehec-crisis heeft grote gevolgen voor de glasgroentesector en veel stof tot nadenken gebracht. De glasgroentemarkt heeft er veel schade van opgelopen. Of dit nu te wijten is aan de Ehec-crisis of aan de marktomstandigheden laten we in het midden. Van alle kanten komen reacties om het risico in de toekomst te verkleinen.

Vanuit de sector zijn er diverse acties opgezet om consumenten ertoe te bewegen de producten weer af te nemen. Financiers ondervinden ook de gevolgen van deze crisis. Zij komen ook met ideeën om de financiële gevolgen bij de sector te verzachten of geven aanbevelingen om een bepaalde richting in te slaan.

Rabobank Nederland heeft aangegeven dat de prijsrisico’s van bulkproducten afgedekt moeten worden, aangezien de dagmarkt van verse producten te kwetsbaar is gebleken.
Het afsluiten van contracten voor verse producten vindt nog wel plaats voor specifieke producten waarbij de handel leveringszekerheid zoekt vanwege de uniekheid van het product.

Voor bulkproducten speelt dit niet. Die zullen daardoor door de handel niet zomaar aangegrepen worden om contracten voor af te sluiten. Bij schaarste of kans op schaarste kan het wel een reden van de handel zijn om dit op te pakken. Hierbij dienen we ook niet alleen nationaal maar ook internationaal te denken.

De herkenbaarheid van het Holland label-bulkproduct zal er ten opzichte van concurrerende landen ook in kwaliteit uit moeten springen, wil deze vorm van contractering een kans van slagen hebben. De producten moeten ook bij herkomst van verschillende bedrijven uniform zijn. De telersvereniging zal hierbij de verantwoording moeten nemen om kwaliteit en de uniformiteit te waarborgen.

Evaringen met contractteelt hebben wel aangetoond dat de teler kwetsbaarder staat dan de handelaar. Contractbreuk komt voor waarbij de teler aan het kortste eind trekt. Een goede juridische onderbouwing kan dit risico mogelijk verkleinen.

De marges zullen bij een ruim aanbod krap zijn. Zodra blijkt dat de markt aantrekt, zal de marge ruimer kunnen worden bij de onderhandeling over een nieuw contract.

Of deze optie een kans van slagen heeft is ervan afhankelijk of de handel dit willen oppakken. Op dit moment heeft die de sterkste troeven in handen. Als het aanbod afneemt en kwaliteit op een hoger niveau komt dan de kwaliteit bij de concurrentie, kan dit omdraaien.

Joop Keijzer is bedrijfsadviseur bij Alfa Accountants

Eén reactie

  • no-profile-image

    Leuk idee! Heeft het gewerkt bij de aardappelteelt? Niet bepaald en waarom zou het dan wel werken bij de komkommers of paprika s? Zo gauw er iets mis is met het product of de handel gaat moeilijk, heeft de handel steeds weer kans gezien de verantwoording bij de teler te leggen, zal in de tuinbouw niet anders zijn. De aardappel contracten waren ook juridisch dicht getimmerd door het productschap en de accountants / jurididshe kantoren van de boeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.