1 reactie

Verkeerd signaal

agd.media
De geitensector wuift de kritiek van Edith Schippers (volksgezondheid) en Henk Bleker (landbouw) weg. De bewindslieden maken zich zorgen over de vaccinatie van geiten tegen Q-koorts.

Alle professionele bedrijven moeten voor 1 augustus zijn gevaccineerd. Slechts 32 procent heeft tot nu toe voldaan aan deze plicht.

De zorgen zijn terecht. Q-koorts heeft een enorme impact (gehad) op de samenleving. Een aantal mensen is overleden, duizenden mensen werden ziek. Van bewindspersonen mag je druk op naleving van afspraken verwachten. Niemand wil een herhaling.

Volgens de sector is er niet zo veel aan de hand. Veel bedrijven hebben de vaccins al besteld. De geitenhouders wachten tot het laatst om zo veel mogelijk jonge geiten mee te nemen. Ook zou er achterstand kunnen zijn in de administratie. Eerder was dat ook al eens het geval.

De geitenhouderij moet het niet zo ver laten komen. In deze kwestie telt niet alleen efficiëntie op het bedrijf, maar ook de uitstraling naar de maatschappij. De oproep van Schippers en Bleker geeft een verkeerd signaal. De burger krijgt het beeld dat de sector de problemen opnieuw niet serieus neemt. Dat werkt contraproductief in de vraag om versoepeling van maatregelen. Deze zijn hard nodig om de bedrijven van het slot te halen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    M van Roekel

    Deze stemmingmakerij lijkt me volkomen onterecht. De nieuw geboren lammeren konden op veel bedrijven nog niet gevaccineerd worden omdat ze eerst 3 maanden oud moeten zijn voor dat ze geent mogen worden.
    En de overige dieren krijgen alleen maar een herhalingsvaccinatie waarvan het de vraag is of dit nodig is.
    Als de overheid geitenhouders verplicht dit voor 1 augustus te doen dan moet er in de media ook geen ophef over gemaakt worden als dit een maand eerder nog niet gebeurd is.

Of registreer je om te kunnen reageren.