Stap voorwaarts

agd.media
De Ehec-affaire toont de waarde die de consument hecht aan veilig voedsel feilloos aan. Zelfs maar bij een verdenking laat hij het product in de schappen liggen. De eigen gezondheid is prioriteit nummer 1.

De veehouderij heeft al aardig wat stappen in de richting van veilig produceren gezet. Ook de tracering is ver doorgevoerd. Op één dossier bleef het vooralsnog vooral bij woorden: antibiotica. Al jaren klinken signalen dat het gebruik omlaag moet. Nu steeds nadrukkelijker resistentie in de humane gezondheidszorg opspeelt, wordt de roep om daadkrachtig optreden in dit dossier serieuzer opgepakt.

De oprichting van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDA) is een stap voorwaarts. Dierhouders kunnen zich ook niet meer verschuilen achter algehele gebruikcijfers per sector. Met een productschapsverordening achter de hand moet elke veehouder het gebruik van antibiotica registreren. Op weigering staat een fikse boete. De autoriteit krijgt zo informatie over grootverbruikers, én dierenartsen die het voorschrijven. Met de streefwaarden is ook het gebruik per dier gekwantificeerd.

Het is weer een stap voorwaarts. Maar achter dit beleid zit nog geen sanctie. De diersector moet hierin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, klinkt het. Zonder stok is het echter moeilijk slaan.

Belangrijk is ook de volgende stap: inperken van het gebruik van middelen die van kritisch belang zijn voor de volksgezondheid. Dierenarts en dierhouder moeten hier echt mee aan de slag.

Of registreer je om te kunnen reageren.