Pragmatisch besluit

agd.media
Lidstaten van de Europese Unie kunnen straks op eigen houtje de teelt van transgene gewassen beperken of verbieden. Het Europees Parlement gaf deze week groen licht aan een voorstel hiertoe van de Europese Commissie.

Hiermee komt – voorlopig – een eind aan jarenlang gesoebat over transgene gewassen. De voor- en tegenstanders tot op niveau van regeringen vechten een loopgravenoorlog uit. Argumenten spelen daarin allang geen hoofdrol meer. De individuele vrijheid van lidstaten is een pragmatische uitkomst in dit volstrekt vastgelopen debat.

Ex-minister Gerda Verburg lag aan de basis van dit akkoord. Nederland behoort tot de voorstanders. Tegenstanders als Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk legden deze technologische ontwikkeling volkomen lam. Zij mogen nu op grond van vooraf bepaalde regels op sociaal economisch vlak, religie of ethiek de teelt verbieden die elders in Europa als veilig wordt bevonden.

Het besluit is het enige mogelijke, en daarom goed. Maar er is ook duidelijk een schaduwzijde. Brussel schept een precedent. Lidstaten die op andere politiek gevoelige onderwerpen een afwijkende koers willen varen, zouden zich op dit akkoord kunnen beroepen. Van een gelijk speelveld is dan geen sprake meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.