Redactieblog

Melkveehouders blijven kopen

De grondprijzen in Gelderland zijn stabiel. Dat zegt makelaar Wouter Weenink van LTO Vastgoed uit Doetinchem. "We hebben een tijdje gedacht dat de grondprijzen zouden gaan dalen, maar dat blijkt niet het geval."

Wel constateert Weenink dat de prijsverschillen tussen goede en minder goede grond groter wordt.
”Melkveehouders blijven interesse houden om grond te kopen voor bedrijfsontwikkeling en de lage rentestand zorgt er ook voor dat er belangstelling blijft om te investeren in grond”, aldus de makelaar van LTO Vastgoed.

Naast de agrarische spelers wordt ook een nieuwe groep steeds actiever op de grondmarkt: de beleggers. ”Er is een groep particulieren die sinds de economische crisis haar geld liever belegt in grond. Deze investeerders kopen dan een aantal hectare landbouwgrond en verpachten dit via geliberaliseerde pacht weer aan boeren”, zegt Weenink. De beleggers hebben vooral belangstelling voor courante gronden die ze weer vrij makkelijk kunnen verkopen. De belangstelling van beleggers is lang niet altijd nadelig voor agrariërs. ”Op deze manier kunnen ze via een externe financier beschikken over grond”, zegt Weenink. Hij heeft niet de indruk dat de beleggers hiermee de grondprijzen beïnvloeden.

In Gelderland varieert de grondprijs van 35.000 euro per hectare tot 60.000 euro per hectare. Met name in het stedelijk gebied bij Arnhem en Nijmegen en in de betere melkveegebieden zijn de grondprijzen stabiel op een hoog niveau. In minder goede gebieden staan de prijzen onder druk. ”In deze gebieden was DLG in het verleden wel actief om grond aan te kopen voor natuur. Nu DLG minder actief is, zijn er weinig kopers meer voor deze gronden, waardoor de prijzen onder druk komen te staan.”

De handel in complete bedrijven gaat in Gelderland gestaag door. ”Met name voor melkveebedrijven is belangstelling. Ondernemers die toe zijn aan een nieuwe stal gaan kijken of ze dit op de bestaande plaats doen, of op een nieuwe plaats met meer ontwikkelingsmogelijkheden en een grotere huiskavel. Dan wordt gezocht naar een nieuw bedrijf”, aldus Weenink. Vanuit Noord-Brabant is het afgelopen jaar een aantal melkveehouders naar de Gelderse Achterhoek verplaatst. Deze beweging lijkt zich door te zetten. De markt voor intensieve veebedrijven is zeer matig. Daarnaast stoppen steeds meer gemeenten met de rood-voor-roodregelingen, waardoor het lastig zal worden bedrijven te verkopen of een andere bestemming te geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.