Goede graadmeter

agd.media
De afgelopen jaren zijn er slechts 47 melkveehouders bij FrieslandCampina vertrokken in het kader van de vertrekregeling.

Ondanks een gunstige vertrekpremie van 5 euro per 100 kilo hebben de meeste leden geen behoefte over te stappen naar een andere afnemer van hun melk. FrieslandCampina kan dit beschouwen als een groot compliment.

Ongevraagd is de vertrekregeling een aardige graadmeter voor het reilen en zeilen bij de zuivelonderneming. Felle discussies en duidelijke meningsverschillen over thema’s als weidegang en de kwantumtoeslag wegen blijkbaar niet op tegen de vele voordelen die FrieslandCampina biedt.

De afgelopen jaren heeft de coöperatie kunnen laten zien wat de meerwaarde van haar brede productenpakket is. Daardoor was de onderneming in staat om misschien niet altijd de hoogste, maar zeker ook niet de laagste melkprijs uit te betalen. Dat biedt duidelijk vertrouwen voor de toekomst waarin de zuivelmarkt nog veel veranderingen te wachten staat.

De 30 miljoen kilo melk die de 47 vertrokken melkveehouder hebben meegenomen wordt van de 1,2 miljard boerderijmelk die de onderneming aan derden beschikbaar moet stellen afgetrokken.

FrieslandCampina mag na 2015 vragen om herziening van de regeling door de Europese Commissie. Tot die tijd blijft de vertrekregeling een goede graadmeter wat betreft de tevredenheid van de leden van FrieslandCampina.

Of registreer je om te kunnen reageren.