Redactieblog

1 reactie

EU worstelt met vlees en vis: quotum invoeren of afschaffen

De beleidsmachines van de Europese Unie draaien op volle toeren. Niet alleen het landbouwbeleid, maar ook het visserijbeleid gaat op de schop. De visies voor beide sectoren staan lijnrecht tegenover elkaar.

Hervorming lijkt het sleutelwoord dit jaar in de Europese politiek. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid ondergaan grote veranderingen.

De landbouw en de visserij kennen veel overeenkomsten: de inkomsten in beide sectoren staan sterk onder druk en beide sectoren zijn erg afhankelijk van natuur, milieu en klimaat. Hiermee wordt in het nieuwe beleid sterk rekening gehouden. Duurzaamheid is het codewoord. Voor de agrarische sector betekent dit dat de land- en tuinbouw moet vergroenen: meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en minder uitstoot van broeikasgassen. Voor de visserij betekent dit vooral dat er meer aandacht moet zijn voor de visstand in de Europese wateren. Maar ondanks de overeenkomsten, zijn de beleidsrichtingen die de verantwoordelijke Eurocommissarissen hebben heel verschillend. Landbouw (Ciolos) gaat naar liberalisering van de markt, terwijl visserij (Damanaki) de problematiek met verhandelbare quota probeert op te lossen.

Eurocommissaris Maria Damanaki gaat het visserijbeleid sterk veranderen. Specialisten spreken van de meest ingrijpende hervormingen van het visserijbeleid in veertig jaar. Dat is ook nodig: uit studies blijkt dat de Europese visvangsten nog maar een tiende zijn van wat er vijftig jaar geleden werd gevangen. Driekwart van de vissoorten worden overbevist.

Het nieuwe visserijbeleid heeft als doel een duurzaam visbestand voor alle vissoorten in 2015. Om dit te behalen wordt een nieuw quotumsysteem ingevoerd. waarbij vissers onderling quotum mogen verhandelen. Hiermee moet het voor vissers makkelijker worden om uit de sector te stappen, door quotum te verkopen. Daar komt bij dat vissers bijvangst niet meer overboord mogen zetten: alle vis die gevangen is, moet binnen worden gehaald. Ook deze vis telt voortaan mee in het quotum.

Het vangstquotum wordt vastgesteld op basis van wetenschappelijke inzichten over de visstand en niet op basis van economische belangen van de lidstaten.

Het is op zijn minst opmerkelijk dat in dezelfde tijd op twee dossiers zulke grote verschillen in beleid komen. Terwijl in het landbouwbeleid juist quota worden afgeschaft en de productieomvang afhankelijk wordt van de markt, worden in de visserij juist weer quota ingevoerd.

Toch is dit niet geheel onlogisch. Het melkquotum werd ingevoerd om productie te beperken: in de jaren tachtig kampte Europa met een enorme melkplas en boterberg. Daar moesten banden aan worden gelegd, zeker omdat de EU de garantieprijzen voor deze overproductie niet meer kon betalen. Het quotum wordt nu afgeschaft omdat deze vorm van marktbescherming in strijd zijn met de internationale handelsafspraken in de WTO.

In de visserij is het quotum echter een milieu-maatregel, om de visstand te beschermen. En dan mag het wel. De vraag is welke prijseffecten de visquotering zal hebben en of het beleid wordt gedoogd door de WTO. Het feit dat Commissaris Damanaki ook- net als in het landbouwbeleid – een betere herkenbaarheid van de herkomst van producten wil, zal tijdens de handelstop geen positieve bijdrage zijn. Tegelijkertijd kun je je afvragen welk prijseffect er zal zijn, aangezien tweederde van de vis in de EU wordt geïmporteerd.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Goedendag lezer

  MelkQuotum hoeft niet afgeschaft te worden van de WTO
  Alleen mag de Europese unie niet meer onbeperkt stunten met overschotten van melk op de wereld markt.
  Dus als de productie in de EU maar beperkt blijft heeft de WTO geen bezwaar tegen kostendekkende prijzen van melk!
  Daarmee is beperking van de melkproductie natuurlijk ook een effectieve vorm van milieubescherming en landschap behoud.!
  Behoud van de superheffing is dus de enige mogelijkheid om de prijs van melk op pijl te brengen.
  Groeten
  Hilbrand Korver

Of registreer je om te kunnen reageren.