Diertransport behouden

agd.media
Diertransport blijkt keer op keer een heikel onderwerp. Enkele jaren geleden zorgden foto’s van met bloed besmeurde varkenstransportwagens voor commotie.

Nu is er ophef over misstanden bij een transport van runderen van Hongarije naar Turkije door een Nederlands bedrijf. Naar aanleiding van het voorval roepen PvdA en PvdD dat diertransport beperkt moet worden tot afstanden die binnen twee uur overbrugd kunnen worden.

Dat is van de zotte. Daarmee worden zelfs Nederlandse slachterijen onbereikbaar voor een deel van het vee. Een dergelijke focus op de duur van transport leidt de aandacht af van waar het werkelijk om gaat: de dierwaardigheid van het vervoer zelf.

Niet toevallig is daarvoor de afgelopen jaren een uitgebreid systeem van regels en voorschriften ontworpen, waarin precies geregeld is welke diersoort hoe lang onderweg mag zijn en met welke verzorging. Er is bovendien een controlesysteem waarbij de overheid op afstand toeziet op naleving van de regels.

Waar de regels overtreden worden, met dierenleed tot gevolg, is ingrijpen nodig. Dat gebeurt in de praktijk ook. Het is goed dat wakkere burgers daarbij ook een oogje in het zeil houden. Maar ze moeten niet doordraven.

Of registreer je om te kunnen reageren.