417 x bekeken

Banken moeten voorbeeld nemen aan grote bedrijven

Frank Dales verlangt dat banken bijdragen aan het waarborgen van dierenwelzijn in de varkenshouderij. Dat welzijn is nu nog een ondergeschoven kindje in hun kredietenbeleid, stelt hij.

Banken die onder de loep worden genomen om de mate waarin dierenwelzijn een rol speelt in hun investeringsbeleid door te lichten. Dat kan alleen in Nederland. En daar is het nu voor het eerst gebeurd, in de vorm van een praktijkonderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar kredietverstrekking aan varkenshouderijen. Uit het onderzoek blijkt, misschien niet geheel onverwacht, dat dierenwelzijn nog een ondergeschoven kindje is in het bankenbeleid voor kredietverstrekking aan boeren.

Ik zeg ’niet geheel onverwacht’, omdat banken niet eerder op dit onderwerp zijn afgerekend en zij geen wetten of regels overtreden door te investeren in veehouderij die volgens de Eerlijke Bankwijzer – een initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie, Amnesty International, FNV Mondiaal en de Dierenbescherming – op het gebied van dierenwelzijn onder de maat blijft. Om die reden is deze rapportage vooral een nulmeting, die de banken moeten gebruiken als opmaat voor verbetering.

Dat houdt in dat de banken bij een volgende meting moeten laten zien dat zij naar aanleiding van onze rapportage meer zijn gaan doen om het welzijn van dieren in de varkenshouderij – en natuurlijk in de vee-industrie als geheel – beter te waarborgen. Met name voor de drie belangrijkste investeerders in de varkenshouderij (Rabobank, ABN Amro en ING, die alle matig scoren in het onderzoek) ligt hier dan wel geen wettelijke, maar zeker wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In het onderzoek is echter alleen gekeken naar de investeringen, terwijl vooral de grootste kredietverlener in de varkenshouderij, de Rabobank, wel degelijk initiatieven ontplooit die onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen vallen. Zo is de bank betrokken bij de discussie over megastallen en de uitvoeringsagenda duurzame veehouderij, een samenwerking met onder andere het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om tot verduurzaming van de Nederlandse veehouderij te komen.

Wat het praktijkonderzoek aantoont, is dat grote banken tekortschieten als het aankomt op het stellen van eisen bij de beoordeling van kredietaanvragen. Het moet niet blijven bij vrijblijvende gesprekjes en discussieavonden met boeren, hoewel die wel belangrijk zijn om begrip te kweken bij de kredietaanvragers. De banken moeten een voorbeeld nemen aan bedrijven als Albert Heijn en Unilever, die op het gebied van dierenwelzijn steeds vaker bovenwettelijke normen durven te stellen aan hun leveranciers.

Frank Dales is directeur van de Dierenbescherming, de grootste dierrechtorganisatie van Nederland

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.