186 x bekeken

Wel visie, geen regie

agd.media
De Nota Ruimtelijke Ordening is het kabinet-Rutte ten voeten uit. De economische bedrijvigheid krijgt alle ruimte. Overbodige bescherming en betutteling van rijkswege wordt geschrapt. De regio kan het best zelf opknappen.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) spreekt de taal van de ondernemers, ook die van boeren en tuinders. Greenports krijgen de status topgebied, waarvoor maximale ontsluiting geldt. Lees: wegen. Aan de stapeling van regimes komt een einde. Zo verdwijnen Nationale Landschappen, snelwegpanorama’s en Rijksbufferzones. De bescherming was ook de pan uitgerezen.

Het woord is aan provincies en gemeenten. De regio weet prima hoe zij het gebied moet inrichten. De bevolking is vaak ook nauwer betrokken. Hier schuilt meteen ook een gevaar. Schultz heeft wel degelijk een idee hoe Nederland er in 2040 uit moet zien. Zij geeft nu de regie uit handen, en kan ook niet meer bijsturen als het land in een lappendeken verandert, of Belgische contouren krijgt. Bij provincies en gemeenten bovendien ligt ook al de uitvoering van natuurbeleid, neergelegd door collega Bleker.

Dit kabinet rekent af met regeldrift van Balkenende. Maar 2040 is nog ver weg. Nog veel kabinetten zullen volgen, met andere visies.

Of registreer je om te kunnen reageren.