Redactieblog

'We hebben er vijftien jaar voor gestreden'

Zeeuwen reageren voorzichtig positief op het alternatieve plan voor natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Het voorstel ligt er, maar Vlaanderen en de Europese Unie zijn nog niet akkoord met het nieuwe plan.

In 2009 ging de champagne open in Zeeland, toen de regering besloot niet te ontpolderen. Dat bleek voorbarig, de politiek besloot uiteindelijk anders. Ook nu lijkt het plan gunstig maar reageren België, de Vogelbescherming en Natuurmonumenten zeer kritisch.

Boeren in de Hedwigepolder hebben er vertrouwen in dat het goed komt. ”We hebben er vijftien jaar voor gestreden. Als er na deze toezegging alsnog ontpolderd gaat worden, komt er echt opstand”, zegt Magda de Feijter van Red onze polders. Ook Ewald Baecke heeft vertrouwen. ”De kritiek van België was te verwachten. Hiermee willen ze krediet opbouwen voor volgende stappen, zoals verbreding van het kanaal van Terneuzen naar Gent. De Vlamingen hebben met de verdieping van de Westerschelde gekregen wat ze wilden. Ze zullen het nieuwe natuurcompensatieplan uiteindelijk niet dwarsbomen”, verwacht Baecke.

Bezwaar van de Westerschelde Containerterminal in Vlissingen is ook niet ondenkbaar. Het bedrijf had de twee Vlissingse polders al aangekocht als natuurcompensatie voor de uitbreiding van de haven. Volgens Bleker komt de ontwikkeling van de haven niet in gevaar, omdat in 2012 de natuurwet verandert, waardoor er minder natuurcompensatie nodig is. Commissaris van de Koningin Carla Peijs vindt dit zeker een punt van aandacht. ’Het kan niet zo zijn dat de Zeeuwse havens niet meer kunnen uitbreiden vanwege de verdieping van de Westerschelde voor Antwerpen”, zegt ze strijdlustig.

Boeren zijn blij dat de Hedwigepolder landbouwgrond blijft, maar tegelijkertijd zijn ze bezorgd over de nieuwe ontpolderingen. Al zijn deze gronden kwalitatief iets minder dan de Hedwigepolder, het blijft moeilijk om land terug te geven aan de zee. Ook bestaat het risico van verzilting rondom de ontpolderde gebieden. Het Zeeuwse waterschap verwacht dat dit niet gebeurt, maar houdt de situatie in de gaten.

Al met ligt er een plan, maar moet er politiek nog gescoord worden. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar het Europese politieke klimaat, waarbij door de economische crisis meer naar effectief natuurbeleid wordt gekeken dan naar m2, lijkt gunstiger dan voorheen.

Of registreer je om te kunnen reageren.