241 x bekeken 2 reacties

Veel beren op weg naar alternatief Hedwige

De kogel is eindelijk door de kerk: de Hertogin Hedwigepolder wordt niet onder water gezet. Zes jaar na het sluiten van de Scheldeverdragen is het kabinet vrijdag tot de conclusie gekomen dat er een gelijkwaardig en voor alle partijen acceptabel alternatief bestaat. De tegenstanders van de ontpoldering zijn opgetogen; zij hebben de ongelijke strijd van het machtige Den Haag definitief gewonnen. Toch zijn er nog genoeg haken en ogen.

Het plan dat staatssecretaris Henk Bleker op basis van een onderzoek van milieubureau Deltares nu wil gaan uitvoeren, bestaat uit drie onderdelen. Als eerste worden straks buitendijkse maatregelen genomen, die 51 tot 125 hectare natuurherstel moeten opleveren. Voor dit traject zijn geen planologische wijzigingen nodig, of onteigeningen, waardoor daar in 2013 mee kan worden begonnen.

Twee jaar later staat de volgende fase op het programma, het hart van het plan. Bleker wil dan ruim 150 hectare grond ten oosten van Vlissingen onder water zetten. Het gaat om de Welzinge- en Schorerpolder, die aanvankelijk waren bedoeld om de aanleg van een containerterminal mogelijk te maken. Omdat deze in handen zijn van een publieke partij, Zeeland Seaports, verwacht de staatssecretaris ook hier geen problemen met procedures.

Ten derde wordt bekeken wat er nog meer nodig is om aan de Europese verplichtingen van Natura 2000 - want daar is het uiteindelijk allemaal om begonnen - te voldoen. De verwachting is dat hooguit om een aantal kleine maatregelen gaat, hoewel Bleker heeft aangegeven wel alvast te willen gaan sparen.

In totaal kost dit plan zo’n 150 miljoen euro, 35 miljoen meer dan ontpoldering van de Hedwige. Dat geld moet met name komen van de verkoop van landbouwgronden. Of Vlaanderen de toegezegde 60 miljoen zal bijdragen, is nog een vraagteken. Eerst moet er nog overeenstemming worden bereikt met de Vlaamse regering over dit alternatieve plan, dat immers in strijd is met de Scheldeverdragen uit 2005.

Maar de middelen vormen nog het minste probleem. Voordat de schop in de grond kan, moet Bleker nog met een groot aantal partijen overeenstemming zien te bereiken. Naast Vlaanderen heeft ook Brussel in stem in dezen; indien blijkt dat de Europese Commissie twijfels heeft bij de mate van natuurherstel in dit alternatief, gaat er een streep door. Afgelopen week sprak Bleker hierover met eurocommissaris Potocnik, maar dat heeft niet geleid tot een definitief ja.

En is er nog het parlement. Zonder toestemming van Tweede en Eerste Kamer kunnen de Scheldeverdragen niet zomaar worden gewijzigd. Overigens hoeft dat niet tot al te grote problemen te leiden. Met de SGP erbij hebben de regeringspartijen in beide Kamers voldoende steun voor dit besluit. Anderzijds: tussen nu en het moment van stemming kan er nog veel gebeuren.

De derde hobbel vormen de Zeeuwen zelf. Hoewel de provincie blij is met het kabinetsbesluit, doet het ook een beetje pijn. De aanleg van de genoemde containerterminal wordt hierdoor namelijk bemoeilijkt. Alleen na de harde toezegging dat het kabinet zich tot het uiterste inspant dit alsnog mogelijk te maken, en bovendien mee te denken over de versterking van de Zeeuwse economie, kon Commissaris van de Koningin Karla Peijs hiermee instemmen. “Wij willen geen remmer in vaste dienst zijn”, zegt zij daarover. “Maar dit besluit mag niet ten koste gaan van onze snelheid.”

Tenslotte vormt ook de rechter nog een hindernis. De Vogelbescherming heeft aangegeven naar de Raad van State te zullen stappen om het onder water zetten van de Hedwigepolder alsnog af te dwingen. Het is lastig in te schatten hoe groot de kans is dat die stap succesvol is. Zelf verwachten zij grote kans te maken, terwijl Kamerlid Ad Koppejan (CDA), tegenstander van ontpoldering van het eerste uur, de argumentatie van die organisatie een lachertje vindt.

Hoe dan ook, met al die beren op de weg heeft deze stap van Bleker veel weg van het beruchte dubbelbesluit van zjn ambtsvoorganger Gerda Verburg. Zij stelde in april 2009 natuurherstel buitendijks te willen realiseren, tenzij er echt niet aan ontpoldering te viel te ontkomen. De huidige staatssecretaris draait het om - geen ontpoldering, tenzij - maar in de pratijk is er weinig verschil: het schip heeft de haven nog lang niet bereikt.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Goed gedaan Bleker en Koppejan! Landbouwgrond is de beste natuur!!! Er mag best natuur zijn, maar maak daarvoor de landbouw niet kapot met al die onzin! Geef aan natuur niet te veel geld uit. Onkruid vergaat niet!!!

  • rdegronc

    Kijk hoe labiel de samenleving is. Anno 18-05-2012 ziet het er naar uit dat de HEDWIGE polder toch weer wel onder water gaat, in zijn geheel. Je zal er maar boeren. En inderdaad, akkerbouw is natuur, maar je moet het willen zien natuurlijk. De voorstanders van de aanleg van natuur in de Hedwige hebben nog steeds niet in de gaten dat de Hedwige dan septictank van België zal worden.
    Wordt wakker aub.

Of registreer je om te kunnen reageren.