181 x bekeken

Tuinbouw verdient steun

agd.media
Van verschillende kanten komen concrete maatregelen, of voorstellen daartoe, om tuinders door de Ehec-crisis te helpen.

Dat valt toe te juichen. De markt is ongekend snel ingestort vanwege een probleem dat in ieder geval Nederlandse groente zelf niet veroorzaakt heeft.

De Rabobank komt als eerste met een pakket maatregelen op het gebied van kredietfaciliteiten. De bank zegt zelf dat ze het aan haar stand verplicht is om iets te doen voor de tuinders. Uiteraard is het ook eigenbelang dat er geen zwaar gefinancierde bedrijven omvallen.

De overheid was sneller met toezeggingen, zij het dat die minder stevig overkomen. De 10 miljoen die Bleker toezegde, is een mooi gebaar maar ook een sigaar uit eigen doos, zoals al eerder op deze plek werd vastgesteld. Zijn idee voor een garantstellingsregeling voor ondernemers die niet aan aflossingsverplichtingen kunnen voldoen is sympathiek, maar moet nog worden uitgewerkt.

Interessant is de opmerking van Bleker's Duitse collega Kloos. Die ziet ’in beginsel’ de noodzaak van een schadevergoedingsregeling voor telers in.

De tuinbouw is een vrije sector, maar een crisis als deze gaat het ondernemersrisico te boven, daar is een actieve overheid nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.