Redactieblog

1 reactie

Politieke stroming

Zeg maar nee tegen onder water zetten van de polder, dan krijg je er twee (toevallig).

Staatssecretaris Bleker deelde vorige week glunderend mee dat er een alternatief is voor het onder water zetten van een Zeeuwse polder. Het alternatief is dat nu twee Zeeuwse polders onder water worden gezet. Die twee zijn weliswaar kleiner dan de oorspronkelijke Hedwigepolder, maar we zijn er nog niet. Bleker moet nog meer polderland zoeken om aan de benodigde hectares compensatienatuur te komen. Dat allemaal om een zelfgemaakt politiek probleem op te lossen. Tel uit je winst.
Begrijp me goed, ik vind het onder water zetten van polders sowieso onzinnig. Maar ja, ooit hebben we ingestemd met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Vervolgens is de Westerschelde tot Natura 2000-gebied gebombardeerd. Op basis daarvan hebben we in 2005 Vlaanderen beloofd de Hedwige te ontpolderen. De Tweede Kamer keurde dat plan met grote meerderheid goed. Alles wijst erop dat de Vlamingen ons aan het oorspronkelijke plan houden, en anders de EU wel.
Wie hebben in het verleden dit rare plan gesteund? Het was het kabinet-Balkenende, met CDA’er en huidig Commissaris van de Koningin in Zeeland Carla Peijs als minister van Verkeer en Waterstaat. Dezelfde partij is nu tegen, om dissident Kamerlid Ad Koppejan binnenboord te houden. Aan de Vlaamse kant is het Christendemocraat Kris Peeters die ons aan de gemaakte afspraken wil houden.
Het lijkt me dus goed dat genoemde politieke stroming (leuke woordspeling) haar eigen probleem oplost en er ons niet mee lastig valt. Dan kunnen de andere partijen de tijd gebruiken om iets aan de Vogel- en Habitatrichtlijn te doen. Die is nogal bepalend in deze soap, en niet alleen in deze. Minimaliseer Natura 2000, ga naar Brussel om de richtlijn minder strak te maken.
Om aan CO2-verplichtingen te voldoen, investeren we soms in het verre buitenland. Kunnen we voor de Hedwigepolder niet wat natuur in België kopen? Iets in de Waalse Ardennen, daar is Vlaanderen ook vast voor.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    realist

    Dit is de spijker op zijn kop slaan. Goed stuk, maar waar zijn ze in Nederland toch mee bezig? Hoe krijg je de zaak kapot?

Of registreer je om te kunnen reageren.