Redactieblog

1 reactie

Politiek te verdeeld voor langetermijnvisie veehouderij

De themacommissie Dier-houderij stopt. Een Kamer-meerderheid vindt dat de actuele debatten over de veehouderij genoeg gelegen-heid bieden om een visie te vormen over de toekomst van de veehouderij.

De Themacommissie Dierhouderij houdt ermee op. Voorzitter Henk Jan Ormel (CDA) van de themacommissie heeft in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat het de themacommissie niet lukt een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen, dat recht doet aan de doelstelling van de themacommissie.

”Over het doel, de reikwijdte en de werkwijze van de themacommissie kon geen consensus worden bereikt”, schrijft Ormel in zijn brief waarin hij de Kamer in overweging geeft de themacommissie op te heffen. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat een themacommissie de opdracht teruggeeft aan de Kamer. Eerdere themacommissies over ouderenzorg en technologiebeleid werden wel afgerond.

Formeel ligt de bal nu bij de Kamerleden. Zij kunnen stemmen over het verzoek om de commissie op te heffen of er bijvoorbeeld nog een debat over voeren.Het is echter onwaarschijnlijk dat de commissie hierbij alsnog in stand wordt gehouden. Het besluit om de stekker eruit te trekken is al genomen door een meerderheid van CDA, VVD en PVV.

De themacommissie Dierhouderij werd vorig jaar in het leven geroepen. Op 2 februari 2010 nam de Kamer een motie van Harm Evert Waalkens (PvdA) en Henk Jan Ormel (CDA) aan. In de motie vroegen de Kamerleden om een themacommissie, om hierin de discussie te voeren over de toekomst van de dierhouderij in Nederland, waarbij aandacht is voor volksgezondheid, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening en milieu. Opvallend is dat in januari van dat jaar een vergelijkbaar voorstel van SP-kamerlid Henk van Gerven nog door de Kamer werd afgeschoten. De motie werd toen ondersteund door SP, Groenlinks, D66, PvdD en de PVV, waarmee geen meerderheid werd behaald.

Eindrapportage

In november 2010 werd Henk Jan Ormel van het CDA aangewezen als voorzitter en ging de commissie van start. Het streven was om in januari 2013 een eindrapportage te leveren.
Ormel noemt het zeer spijtig dat er na acht vergaderingen niet tot overeenstemming is gekomen over de aanpak van de commissie. De oorzaak ligt volgens hem deels bij het feit dat de veehouderij in de Kamer gepolariseerd wordt. Hoewel iedereen zich goed heeft ingezet, bleken de verschillen van inzicht te groot.

Het omvallen van de commissie legt de vinger precies op de zere plek van de politieke discussie over de veehouderij. De meningen zijn sterk verdeeld en bij iedere nieuwe regering waait de wind uit een andere hoek. Agrariërs die investeringen doen voor ongeveer twintig jaar en niet voor een regeerperiode van vier jaar, blijven met vraagtekens zitten. De nertsenhouderij is een pijnlijk voorbeeld: de ondernemers hebben op verzoek van de politiek fors geïnvesteerd in dierenwelzijn. Nu, ongeveer tien jaar later, wil de politiek een verbod op de nertsenhouderij. Het politieke klimaat is weerbarstig. De motie werd in 2010 ingediend om over deze weerbarstigheid heen te kijken en te komen tot een langetermijnvisie.

Nu blijkt dit door de huidige politiek geen haalbare kaart. De overheid wordt door critici wel eens een onbetrouwbare partner genoemd. Dat is misschien sterk gesteld, maar een duidelijke visie over waar de boer naar toe moet, kan de politiek niet geven.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Geeft deze uitspraak niet over duidelijk aan waar het bij de moderne politiek aan schort; "Lange termijn visie". De politiek speelt in op het korte termijn geheugen van de kiezers, Drie keer in 4 jaar ter stembus en dan steeds maar het landelijke politieke spectacel laten aanrukken, twe van de drie stemrondes zouden moeten gaan over Lokale problematiek, maar nee we moeten als beroeps politicie onze Haagse daden drang tentoonstellen. in 1,5 jaar kan er nooit een doelstelling van een lange termijn visie worden behaald. Dus alles is gericht op snel en blitz, visie is ouderwets en not done. We leven in een wereld, waar iedereen steeds ouder wordt, "Bij de dag" en hebben ook onze visie (zo we die hebben) tot en wegwerp artikel gemaakt zoals alles wegwerp is..

Of registreer je om te kunnen reageren.