Onverteerbaar dat jager puin moet ruimen van falend faunabeleid

Direct na het broedseizoen 150.000 ganzen afschieten, druist in tegen het moreel van jagers, aldus Hans Klomp en Jan Kreijkes. Ze verwijten de ondertekenaars van het ganzenakkoord gebrek aan realiteitszin.

Als lid van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNVJ) hebben de wildbeheereenheden (wbe’s) van Overijssel unaniem tegen het zogenaamde Ganzen 8 Akkoord gestemd.
Voor de wbe’s en hun leden is het onverteerbaar dat jagers het puin moeten ruimen van jarenlang falend faunabeleid van met name de politiek, natuurbeschermingsorganisaties en vele terreinbeherende organisaties. Vooral de wijze waarop dit zou moeten gebeuren, getuigt van gebrek aan realiteitszin.

De verplichting om juist nu, direct na het broedseizoen, landelijk zo’n 150.000 ganzen te moeten afschieten, druist tegen elk moreel en verantwoordelijkheidsgevoel van jagers in. Want dit betekent onder meer dat ouderdieren bij weerloze kuikens weggeschoten worden waardoor de jongen een langzame dood door honger en/of kou zullen sterven. Een ander gevolg van dit akkoord is het doodschieten van jongen bij de ouderdieren. Jagers zouden nu dus juist dát moeten doen, waarvan jarenlang volkomen ten onrechte beweerd werd dat zij zich aan zulk gedrag schuldig maakten. Dit willen en kunnen jagers niet en tonen zo aan een grotere verantwoordelijkheid te hebben dan de vele andere betrokken partijen.

Jarenlang werd vanuit de landbouw en de jacht gewaarschuwd voor de explosieve toename van de populatie van de zogenaamde overzomerende ganzen. Ganzen die na de winter bleven hangen vanwege vele gunstige biotopen en het ruim voldoende hoogwaardige voedsel op landbouwgronden. Dit leidde in enkele jaren tijd, vooral na het instellen van jachtverboden, tot de huidige overbevolking. Echter, deze geluiden werden volkomen genegeerd door de politiek en vele partijen die juist nu een ganzen-akkoord sloten.

Aantalreductie op termijn lukt alleen door effectief beheer, waaronder jacht. Dat is inmiddels duidelijk, maar laat de invulling waarop dit gebeuren moet over aan het jachtbedrijf waar jagers naar eer en geweten willen en kunnen handelen. Afschot van ganzen op de wijze zoals dat nu is voorgesteld, past hierin niet. Het populatiebeheer moet juist het gehele jaar door plaatsvinden met uitzondering van de broedperiode en zonder verdere beperkingen.

Alleen op zo’n wijze kan duurzaam een verantwoorde stand bereikt worden in tegenstelling tot het - met het uit vertrek van de jagers uit het overleg - Ganzen 7 Akkoord, waarbij ganzen die in zo’n korte periode zulke aantallen geschoten worden niet in de voedselketen terecht komen maar worden vernietigd. De wbe betreurt het dat geen enkele partij het lef heeft het publiek duidelijk te maken wat dit Ganzen Akkoord feitelijk inhoudt.
Dat andere partijen toch nu een Ganzen 7 Akkoord gesloten hebben, getuigt van een paniekreactie ingeven door de tijdsdruk.

Hans Klomp is secretaris van de wbe’s d’Olde Maten en de IJssellanden, Jan Kreijkes is vice-voorzitter van de wbe West-Twente

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.