Redactieblog

Nederland in houdgreep bij ontpoldering

Nederland zit in een soort houdgreep als het gaat om de ontpoldering van de Westerschelde.

In 1839 werd met Vlaanderen een verdrag gesloten waarin is afgesproken dat Nederland zou zorgen voor een vrije doorgang over de Westerschelde naar de haven van Antwerpen. Recentere afspraken over de aanwijzing voor de Westerschelde als Natura 2000-gebied en het Scheldeverdrag met Vlaanderen zorgen ervoor dat Nederland klem zit.

In het Scheldeverdrag is opgenomen dat Nederland 600 hectare natuurcompensatie aanlegt voor de verdieping van de Westerschelde. Hierbij is ontpoldering van de Hedwigepolder opgenomen. Recente constateringen dat het niet goed gaat met de natuur in de Westerschelde, zorgen ervoor dat Nederland eigenlijk zichzelf klem heeft gezet.

Veel alternatieven lijken er niet te zijn: uit eerdere onderzoeken van onder meer de commissies Maljers en Nijpels blijkt dat alternatieven niet hetzelfde resultaat geven als ontpoldering van de Hedwigepolder. Het zou zeer opmerkelijk zijn als de alternatieven van Deltares wel voldoen aan de gestelde natuurdoelen. Staatssecretaris Henk Bleker heeft er in ieder geval vertrouwen in, maar met name België en natuur- en milieuorganisaties zijn heel kritisch.

Alternatieven om de Westerschelde uit het Natura 2000-gebied te halen, lijken moeilijk. ”Daarvoor moeten wetenschappelijke gronden zijn. Dat geldt zowel voor de aanmelding van een gebied voor Natura 2000 als voor de afmelding. Aangezien er voldoende onderbouwing was voor de aanmelding, lijkt het lastig om goede gronden te vinden om het gebied nu af te melden”, aldus Menno Verheij, jurist van het Directoraat-generaal (DG) Milieu van de Europese Commissie.

Ook de aanleg van natuurcompensatie elders dan bij de Westerschelde lijkt onmogelijk. De Westerschelde is het enige gebied in Europa waar deze vorm van getijdenatuur voorkomt. Aanleg van deze natuur elders is dus niet mogelijk. Ook is het zo dat Nederland verantwoordelijk is voor zijn eigen doel van de compensatie, net zoals België verantwoordelijk is voor zijn eigen deel. De aanleg van de Nederlandse compensatie in België lijkt daarmee ook niet realistisch.

Of registreer je om te kunnen reageren.