Redactieblog

Natuurmonumenten wijst gebieden met meeste slagingskans aan

Natuurmonumenten heeft 58 natuurgebieden aangewezen die wat hen betreft als eerste gerealiseerd moeten worden. Met het ambitieplan wil Natuurmonumenten staatssecretaris Henk Bleker van natuur een handreiking doen over het investeren in natuur, ondanks de forse bezuinigingen.

De onderhandelingen tussen het rijk en de provincies over de herijking van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) zijn in volle gang. "We hebben als Natuurmonumenten twee wensen. Er moet een akkoord komen en er moet een goed akkoord komen. We zien dat na het aankondingen van de bezuinigingen de trein van natuuraanleg langzaam tot stilstand komt. Dat moeten we voorkomen. De trein moet blijven rijden, ook al is het langzaam. Stagnatie moeten we voorkomen", aldus directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten. I

Hij merkt dat de aangekondigde bezuinigingen voor natuuraanleg vooral leiden tot onzekerheid op het platteland, omdat het in veel gebieden niet duidelijk is of de natuur nu wel of niet aangelegd gaat worden. "De impasse die is ontstaan gaat vooral over geld. Als het rijk de taakstelling wil overdragen aan de provincies, moet er ook geld naar de provincies", vindt hij.

De Graeff zegt begrip te hebben voor de bezuinigingen op natuur. "Dit heeft tot gevolg dat de natuurdoelstellingen niet tijdig gehaald kunnen worden." Maar van afstel is voor De Graeff geen sprake.

Natuurmonumenten pleit ervoor om 58 gebieden, ongeveer eenderde van de totale doelstelling van de EHS, voor 2018 te realiseren. De overige gebieden kunnen vervolgens alsnog gerealiseerd worden.

De 58 gebieden, verspreid over het hele land, zijn aangewezen op basis van een aantal criteria. "We hebben in de eerste plaats gekeken naar de haalbaarheid. Er zijn diverse natuurgebieden waar we al heel ver zijn met de realisatie. Er ontbreken slechts een beperkt aantal schakels. Door deze missende stukken grond aan te kopen, kun je met beperkte investeringen goede resultaten boeken", legt De Graeff uit.

Daarnaast wil hij gebieden aanwijzen waar naast natuur ook andere belangen zijn. "Als de aanleg van natuur ook kan leiden tot verbetering van de agrarische structuur, geven we dat voorrang. Het is niet zozeer onze doelstelling om de agrarische structuur te verbeteren, maar waar we gezamenlijk onze doelen kunnen realiseren door samenwerking is er sprake van een win-winsituatie", legt De Graeff uit. Hier speelt ook een financieel belang omdat er bij twee doelstellingen mogelijk ook meer budget beschikbaar is voor de realisatie. Ook voor natuurgebieden die een functie kunnen vervullen bij de waterveiligheid hebben hierdoor een geprioriteerde positie gekregen..

Voor de aanleg van de voorkeursgebieden is een kwart miljard euro nodig. Dat is eenderde van de totale kosten voor de aanleg van de EHS. Het gaat ook om een kwart van de 10.000 hectare die oorspronkelijk voor 2018 zou worden aangelegd.

In het plan van aanpak van Natuurmonumenten komen alleen gebieden voor waar Natuurmonumenten ook verantwoordelijk voor is. Ze hebben niet gezamenlijk met andere natuurorganisaties naar de prioritering van alle natuuraanleg in Nederland. Dat betekent dat er in Flevoland voor Natuurmonumenten geen geprioriteerde gebieden zijn, terwijl daar toch veel onrust is over de aanleg van Oostvaarderswold. "Wij zijn niet verantwoordelijk voor dit project, dat zijn Staatsbosbeheer en het Wereldnatuurfonds. Wij hebben er dus ook geen geprioriteerd gebied van gemaakt", legt De Graeff uit. Op de vraag of het dan ook niet zo belangrijk is, reageert hij afwijzend. De Graeff noemt het een belangrijke verbindingszone voor de natuur.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.