Klap voor productschap

agd.media
Het Productschap Tuinbouw zet in op modernisering’. Zo bracht dit meest verfoeide productschap zelf het nieuws over de pijnlijke uitkomst van de draagvlakpeiling.

Mooie woorden kunnen de werkelijkheid echter niet verhullen: ondernemers in de tuinbouw oordelen negatief over ‘hun’ productschap. Meer dan de helft zegt zelfs niet verder te willen met het PT. Het schap krijgt als cijfer een 4,8.

De verhullende eigen berichtgeving over deze uitkomst is bewijs van een regenteske houding van de bestuurders van dit rijkste schap. ‘Er is toekomst voor het productschap’, stelt het officiële communiqué. Dat is wel lef hebben, na zo’n keiharde afwijzing door de achterban. De omgekeerde conclusie ligt meer voor de hand.

Op een paar punten heeft het schap wél gelijk: er zijn grote verschillen van mening tussen de ondernemers. Kleine zijn meer tegen dan grote, glastuinders voelen meer voor het schap dan boomkwekers. Belangrijker is de vaststelling dat de besluitvorming democratischer moet. Want dat staat als een paal boven water.

Als de schappen verder gaan, en ondanks alles lijkt het daar toch wel op, dan moeten ondernemers zich beter vertegenwoordigd voelen. Meer representativiteit en transparantie, en directere inspraak. Daarbij past ook een bescheiden houding van het bestuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.