Redactieblog

238 x bekeken

Kamer wil geen rituele slacht, maar zet wel deur op een kier

De Kamer wil een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Een aangenomen amendement kan de uitwerking van de wet echter sterk beïnvloeden. Mogelijk wordt er straks nog gewoon ritueel geslacht.

Een stralende Marianne Thieme en een aantal tevreden andere politici die voor zichzelf een acceptabele tussenweg hebben gevonden tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid. Dat is het enige harde resultaat van een maandenlang debat over de vraag of onverdoofd ritueel slachten nu wel of niet meer mag.

Of met het wetsvoorstel inclusief het aangenomen amendement van D66, PvdA, Groenlinks en VVD het werkelijk onmogelijk wordt om onverdoofd ritueel te slachten, ligt in handen van het kabinet en de Eerste Kamer. De Eerste Kamer moet nog een oordeel vellen over het wetsvoorstel. En vervolgens is het aan staatssecretaris Henk Bleker van landbouw om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te maken met de voorwaarden waaronder ritueel slachten nog wel mag.
Maanden van debatten, hoorzittingen en stapels petities van voor- en tegenstanders gingen aan het slotdebat over het wetsvoorstel over het verbod op onverdoofd ritueel slachten vooraf. Kosten nog moeite werden gespaard: internationale vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen werden ingevlogen om hun standpunt te vertellen. Ook Kamerleden trokken alle registers open: vergelijkingen met de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog werden benoemd en de meest bloederige beschrijvingen van slachtingen werden niet geschuwd.

Ondertussen werd de verdeeldheid binnen partijen over deze morele kwestie pijnlijk duidelijk. PvdA is voor het verbod, maar wil haar islamitische en joodse achterban niet tegen het hoofd stoten. Bij D66 geldt hetzelfde: tijdens een partijcongres stemde een meerderheid van de leden tegen een verbod op ritueel slachten. De Tweede Kamerfracties pasten hier een mouw aan, door in de wandelgangen te komen tot een gezamenlijk amendement. Hierin staat dat onverdoofd ritueel slachten alleen is toegestaan als wetenschappelijk bewezen wordt dat dieren niet meer lijden dan bij verdoofde traditionele slacht.

Dit lijkt een mooi gebaar naar de geloofsgemeenschappen die alleen halal en koosjer vlees willen eten: zolang het zeer zorgvuldig gebeurt, mag het. De politiek geeft hiermee de beoordeling wel of niet ritueel slachten uit handen. De sector moet zelf met een antwoord komen op de hamvraag of ritueel slachten leidt tot extra lijden van dieren of niet.

Iets waar de politiek door de tegenstrijdige onderzoeksresultaten niet uit kwam. In de praktijk wordt het voor slachterijen die ontheffing willen dus heel lastig. Tenzij Bleker in de voorwaarden relatief lage eisen stelt aan de bewijslast voor een ontheffing.
Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het amendement en het wetsvoorstel, is het aan de Eerste Kamer om het voorstel te toetsen. Daarbij zal vooral aan de orde komen of het verbod of onverdoofd ritueel slachten niet indruist tegen de grondwet, waar ook godsdienstvrijheid in is verankerd.

Daarnaast zal het landbouwministerie veen AMvB opstellen, die door de ministerraad wordt besproken en door de Raad van State wordt voorzien van een advies. Normaliter wordt de hele procedure van de Eerste en Tweede Kamer bij een AMvB overgeslagen. Maar het kan voorkomen dat dit toch aan de Kamer voorgelegd wordt. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp, is te verwachten dat dit nu ook gebeurt.

Er zijn al met al nog heel wat drempels te nemen voor een definitief einde aan de onverdoofde rituele slacht in Nederland. Maar zeker is dat Nederland nooit eerder zo dicht bij een verbod op onverdoofd ritueel slachten is, nu een grote Kamermeerderheid hier achter staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.