Redactieblog

Grond heeft onderneming niet verlaten

Leeuwarden - De onder voorwaarden aan een projectontwikkelaar verkochte grond blijft tot het ondernemingsvermogen behoren. De verkoopwinst is daarom belast als winst uit onderneming.

Kort samengevat is de uitspraak van hof Leeuwarden de volgende:

Belanghebbende, een landbouwer, heeft in 1997 onder voorwaarden landbouwgrond verkocht aan een projectontwikkelaar. In 2004 stemt de projectontwikkelaar ermee in dat belanghebbende een deel van de desbetreffende grond verkoopt aan de gemeente. In geschil is of de met deze laatste verkoop behaalde verkoopwinst aangemerkt moet worden als winst, dan wel als belastbaar inkomen uit werk en woning.

De rechtbank kwam tot het oordeel dat belanghebbende in 1997 een optierecht op de grond heeft verleend. Het hof overweegt dat in 1997 een overeenkomst onder opschortende voorwaarde is gesloten. Deze voorwaarde – het verkrijgen van een woonbestemming – is niet vervuld zodat de uit de in 1997 gesloten overeenkomst voortvloeiende verbintenissen geen werking hebben gekregen.

Dit betekent dat de gronden het ondernemingsvermogen van belanghebbende niet hebben verlaten en dat de in 2005 behaalde verkoopwinst is belast als winst uit onderneming. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.