230 x bekeken

GL en CU leggen standpunten over landbouw onder de loep

Twee partijen bezonnen zich vorige week tijdens een symposium gelijktijdig op hun positie in de landbouwpolitiek: Groenlinks en Christenunie. Beide zijn bezig zichzelf opnieuw uit te vinden op dit terrein.

Traditioneel is Groenlinks (GL) de partij bij uitstek die opkomt voor de belangen van natuur en milieu. Het is dan ook vreemd dat zijn parlementariërs zich de afgelopen jaren nauwelijks hebben vertoond in de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. Grote onderwerpen met veel invloed op de natuurlijke leefomgeving, zoals de Ecologische Hoofdstructuur, komen juist daar aan de orde.

Het tij is echter aan het keren. Sinds hun toetreding tot de Kamer vorig jaar schuiven Rik  Grashoff en Arjan El Fassed net zo vaak aan als hun collega’s van CDA, VVD en SGP. Bovendien timmert in het Europees Parlement Bas Eickhout hard aan de weg op landbouwgebied en neemt agrarisch specialiste Marijke Vos volgende week namens GL zitting in de Senaat. Herbronnen, zouden ze dat bij het CDA noemen.

Tekenend voor die omslag is dat de partij vorige week een symposium hield over voedsel. Weliswaar was de bijeenkomst bescheidener van omvang dan het grote congres in 2004, waar ook de toenmalige Duitse landbouwminister Renate Kunast sprak, maar toch: het gaat bij GL weer over de agrarische sector.

De vraag is nu of het de partij lukt een stempel op het landbouw- en natuurbeleid te drukken. Het is mede door Grashoffs toedoen dat er nu een tijdelijk moratorium op de bouw van megastallen (groter dan 300 NGE) geldt. Samen met PvdA en D66 werkt hij bovendien aan een voorstel om de vrije uitloop van dieren te garanderen. En in Brussel overtuigde Eickhout recent de milieucommissie van het europarlement ervan zijn rapport over een hogere CO2-reductiedoelstelling.

Toch heeft de herbronning van GL niet geleid tot een andere koers, hooguit tot een aanscherping van standpunten. Bij de Christenunie (CU), die vorige week ook over landbouw confereerde en nog midden in dat proces zit, ligt dat anders. Die partij heeft de afgelopen jaren steevast gezocht naar evenwicht tussen agrarische belangen en die van natuur en milieu. Resultaat daarvan was een genuanceerd, maar niet altijd even duidelijk verhaal.

Onder André Rouvoet heeft de partij zich vaak van zijn linkse kant laten zien. Onlangs riep de achterban de partijleiding echter op vaker een christelijk dan een sociaal gezicht op te zetten. Een tijdens het symposium gepresenteerde bundel over duurzaamheid, opgesteld door het wetenschappelijk instituut van de partij, laat zien waar die koerswijziging toe kan leiden. De auteurs schetsen een optimistisch toekomstbeeld van de wereld, maar laten na bijbehorende maatregelen voor te stellen; de macht van multinationals kan worden gebroken met een nieuw streepjescode, stellen zij.

Het valt dan ook te vrezen dat de bezinning die nu bij de CU plaatsheeft - in tegenstellig tot die van GL - tot nog meer onscherpte leidt. Anderzijds: ook bij deze partij wordt er (weer) volop over landbouw gepraat, en dat is minstens zo veel waard.

Of registreer je om te kunnen reageren.