516 x bekeken

Dierenwelzijn en vrijheid van religie botsen bij rituele slacht

Het plan van de Partij voor de Dieren om de onbedwelmde rituele slacht te verbieden, heeft veel losgemaakt. Joden en moslims voelen zich gekwetst en wijzen erop dat hun religies het beste voorhebben met dierenwelzijn. Wetenschappers twisten over bewijzen voor extra pijn en stress.

Hij vloog er speciaal voor naar Nederland. De Britse opperrabbijn Jonathan Sacks, lid van het Hogerhuis, begrijpt er namelijk niets van. Het land dat een pioniersfunctie heeft vervuld op het gebied van tolerantie, waar joden na hun verdrijving uit Spanje en Portugal in de vijftiende eeuw hun heil zochten, staat op het punt zijn geschiedenis te verloochenen. Met een verbod op de onverdoofde slacht komt er volgens hem een einde aan een zeer oude traditie van religieuze vrijheid.

En hij staat niet alleen, zo bleek gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om een einde te maken aan de uitzondering voor joden en moslims om dieren onbedwelmd te mogen slachten, heeft veel gelovigen gekrenkt. Zij vrezen te worden beperkt in de uitoefening van hun godsdienst. “Wij betwijfelen of er wel een toekomst voor ons in Nederland is weggelegd”, aldus één van hen.

Juristen zijn het echter niet eens over de vraag wat zwaarder weegt: vrijheid van godsdienst of beperking van dierenleed. Volgens Bert Labuschagne (Univeristeit Leiden) staat Europees recht een verbod op de rituele slacht niet in de weg. Een aantal van zijn collega’s twijfelt daaraan. Zo vermoedt de Leidse universitair docent Jan-Peter Loof juist dat het Europees Hof godsdienstvrijheid voorop plaatst.

Daarnaast is er nog de kwestie van het wetenschappelijk bewijs voor extra leed. Staat het eigenlijk wel vast dat dieren slechter af zijn bij de rituele slacht? Ja, zeggen de meeste wetenschappers al jaren. Voor staatssecretaris Bleker was het in april dan ook al duidelijk dat er op dit punt geen debat meer hoeft te worden gevoerd. “Ik ben de discussie over extra leed voorbij. Dat is voldoende plausibel vast te stellen.”

Religieuze organisaties beweren echter het tegenovergestelde: volgens hen is niets pijnlozer dan een snelle, goed uitgevoerde halssnede. Dieren zouden dan binnen een aantal tellen hun bewustzijn verliezen. Emeritus hoogleraar neurologie Hilbert Kamphuis, eveneens spreker tijdens de hoorzitting, is het daar mee eens en noemde bedwelming voor de slacht een ‘dubbele executie’.

Voor de tegenstanders van het verbod was de bijeenkomst de laatste kans om Tweede Kamerleden op andere gedachten te brengen. Of dat is gelukt, valt te betwijfelen. Zoals het er nu naar uitziet, stemt straks, mogelijk nog voor het zomerreces, een ruime meerderheid in met het plan van de PvdD. Indien geen van de fracties van standpunt verandert, wordt het met 122 tegen 28 zetels aangenomen. Daarna is de Eerste Kamer aan zet.

Of registreer je om te kunnen reageren.