Redactieblog

10 reacties

De dwaze kopers van quotum

Ze zijn er nog steeds, de collega’s die melkquotum kopen. Hoe krijgen ze het in hun hoofd. Natuurlijk, ik ken de uitspraken die de kopende boeren doen.

"Na 2015 komt er vast een andere vorm van quotering. Dan ben ik er tenminste klaar voor" en "Ik heb mijn stal nu afgebouwd. Daar moeten voldoende koeien in, anders staat hij voor de helft leeg. Ik moet dus wel quotum bijkopen." En dan de dooddoener: "Mijn buurman groeit en koopt ook quotum. Ik wil niet achterblijven."

Allemaal redenen, gebaseerd op emoties, niet op feiten. En daar behoort het toch over te gaan. Alfa Accountants komt wèl met feiten. Gesteld wordt dat extra quotum alleen voor de allerbeste bedrijven wat op kan leveren. Reken maar uit als je afschrijving en rente bij elkaar optelt. Als je dit jaar nog koopt is het praktisch onmogelijk er nog wat aan te verdienen. Het jaar 2015 komt akelig dichtbij.

Daarom vind ik het dwaas om nu nog quotum te kopen. Dan de stal maar een beetje leeg. Beter is het bedrijf te optimaliseren. Op elk bedrijf valt nog genoeg te verdienen. Meer dan de meeste boeren denken. Kijk maar naar de boekhoudrapporten.

Een boer die nu nog quotum koopt is als een speler in een casino: je kan winnen, maar de meesten verliezen. Dat staat ook de quotumkopende boer te wachten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Vergaderboer zou er slim aan doen om van die dwaze kopers te profiteren. Aan melk kun je het best verdienen door nu te verkopen en vakantie te houden tot aan 2015, maar zo slim is vergaderboer weer niet om dat te snappen.

 • no-profile-image

  Vergaderboer laat één zaak onderbelicht en dat sluit aan bij de reactie van Zandbergen. Ik begrijp namelijk niet dat er geen groter aanbod van melkquotum is. Vooral degenen, die over een paar jaar willen stoppen kunnen veel beter nu er een punt achter zetten. Het quotum is nu nog geld waard en over een paar jaar helemaal niets meer. Dat niet meer boeren dit snappen vind ik nou dom. Een paar jaar doorgaan betekent een een fiks vermogensverlies.

 • no-profile-image

  Ook hier kom je het verschil tussen pachters en eigendomsbedrijven weer tegen. Eigenaren hebben genoeg slappe was achter de hand door de stijging van de grondprijs, dan maakt het niet zoveel uit; die redden het toch wel. Maar welke keuze heeft een pachter? De enige mogelijkheid om schuldenvrij te stoppen is inderdaad het quotum verkopen. En dan??

 • no-profile-image

  Boerenzoon

  Als de meeste boeren net zo zouden denken als 'vergaderboer' zou melkquotum nog maar 10 tot 14 cent waard zijn... en dan kan het wel weer uit..

  Veel boeren hebben gewacht op lagere prijzen, maar die willen maar niet komen, dus toch maar weer 'duur' quotum kopen

 • no-profile-image

  Quotum nu verkopen betekent geld op de plank. Door melken tot na 2015 betekent kapitaals vernietiging door hard te werken. Maar net wat je als ondernemer leuk vindt. Wat er na 2015 komt, weet de mensheid niet, hooguit de beleidsmakers die een idee hebben. Mijn vermoeden is dat er een "dierquotum" komt per hectare. Dit betekent dat er voor bv een stal van 300 koeien
  + jongvee een bedrijf van 200 - 250 ha nodig is. Na afschaffen van het melkquotum is het kapitaal om dit land te financieren deels in rook op gegaan. Ook hier geldt weer regeren is vooruit zien. En door hard werken wordt je in dezen niet rijker maar juist armer.

 • no-profile-image

  Beste Han,waar baseer jij je vermoeden op dat er na 2015 een dierquotum per Ha komt.Het zou wel eens zo kunnen zijn dat het het huidige quotum van een veehouder de basis wordt voor de uitbetaling.Graag een reactie.

 • no-profile-image

  Het blijft gissen wat er na 2015 gebeurd maar als je het geld nu in de zak houd kan je na 2015 nog keuzes maken . ik denk ook dat er wel eens andere produktie beperkende dingen op ons pad komen. Stel dat de graan , kunstmest en ruwvoer prijzen hoog blijven en ook mestafzet duurder wordt b.v. als we geen derogatie meer krijgen dan wordt er op die extra liters die we met z'n allen willen melken niet veel verdient. en de melkprijs zal ook wel weer eens minder worden

 • no-profile-image

  Geachte Stee ik baseer mijn gedachten op; 1. het huidige quotum verdwijnt. Politiek besluit. 2. Uitbreiding van intensieve veehouderij met melkvee zal de Haagse politiek tegen houden. 3. Mest afzet zal duur zijn of onmogelijk (politiek, milieu), 4. We zittten in een vrije wereld markt (die Nederland omarmt) en daar past geen productie beperkende maatregel bij. Er is dan maar één ding over je ha's land afstemmen op je mest productie of anders om Dit is wat bv. de Fransen doen met hun varkenshouderij,een bepaalde hoeeelheid varkens per aanwezige of gecontracteerde ha voor mest afzet. Melkveehouders in landen om ons heen hebben alle mogelijkheid om uit te breiden zonder mestafzet te moeten regelen / kopen. Zij zullen in Europees verband dan ook pleiten voor een regeling die hun past. Willen we een quotering houden, dan zal het vrijwillig moeten via de zuivelindustrie en hier komen we in conflict met de mededings autoriteit. Nederlandse zuivel zal nooit gaan quoteren als de rest van Europa door melkt omdat zij geen milieu vraagstuk hoeven op te lossen.

 • no-profile-image

  Beste Han,goed verhaal .Nog een reactie n.a.v je eerdere reactie .Als je geld op de plank hebt van verkoop quotum is dat fiscaal belast[52%] Daar naast moet er worden geinvesteert om over vier jaar weer te kunnen melken.Mogelijk moet men zich inkopen bij een afnemer om te mogen leveren.Of er dan nog voldoende geld op de plank ligt om grond te kunnen kopen is de vraag.Misschien is financieel gezien rustig door melken het beste.

 • no-profile-image

  95 % van de melkveehouders is lid/eigenaar van een verwerker. Inkopen is dus niet aan de orde. Vrij leveren na maart 2015 met je eigen verantwoordelijkheid t.a.v. je hoeveelheid t.o.v. de markt.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.