Redactieblog

266 x bekeken

Verhagen wil veel voor weinig in energiedebat

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) toont tijdens een debat met de Tweede Kamer over de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) weinig bereidheid tot aanpassingen. Hoewel de Kamerleden vragen om een meerjarenplan waar ondernemers op kunnen bouwen, met kansen voor vergistingsinstallaties op boerderijschaal, is Verhagen nauwelijks geneigd zijn huidige voorstel voor dit jaar, met wijzigingen voor volgend jaar, aan te passen.

VVD ziet het liefst dat de ontwikkeling van duurzame energie gebeurt op basis van marktwerking, waarbij geen subsidies voor de productie zijn. Om investeerders te garanderen dat ze kunnen blijven leveren pleit de partij voor een leveranciersverplichting. ”Als het klopt dat hernieuwbare energie rendabel wordt, kan het in kostprijs concurreren met fossiele alternatieven. De SDE+ regeling is bedoeld om de tijdelijke onrendabele kop te subsidiëren”, vindt VVD-kamerlid René Leegte. Hij vraagt zich af of Nederland hernieuwbare energie wel moet blijven stimuleren als blijkt dat duurzame energieproductie niet rendabel wordt. De VVD ziet in dat geval meer in investering in kernenergie.

Diederik Samsom van de PvdA benadrukt dat het tijd wordt voor een betrouwbaar systeem voor langere tijd. ”We stimuleren de ontwikkeling van duurzame energie alleen als ondernemers zeker weten dat de regeling de komende tijd niet verandert.” Samsom vreest dat ondernemers anders gaan wachten op een nieuwe regeling of niet durven investeren omdat ze bang zijn dat de regeling weer verdwijnt. Hij zou liever zien dat het huidige plan voor de SDE+ wordt vervangen door een regeling die voor langere tijd ongewijzigd beschikbaar is.

CDA-Kamerlid Gerda Verburg vindt het belangrijk dat de procedures voordat een ondernemer kan beginnen met de productie van duurzame energie eenvoudiger moeten. ”Boeren worden gek van alle procedures van vergunningen, milieuvoorwaarden en kredieten”, zegt het Kamerlid. Ze benadrukt dat de initiatieven waar subsidie voor verleend is zo snel mogelijk in productie kunnen worden genomen. ”Hiervoor hebben we lessen geleerd uit de MEP-regeling”, zegt Verburg. Ze roept Verhagen op om afspraken te maken met gemeenten en provincies om vergunningen snel door te voeren. Ook pleit ze ervoor om de CO2-reductie die geboekt kan worden, met name door vergistingsinstallaties op boerenerven, extra te ondersteunen.

Verhagen voelt hier helemaal niks voor. ”Dat is in strijd met het regeerakkoord”, zegt hij vastberaden. Ook het herintroduceren van schotten tussen de verschillende energietechnieken, met daarin een categorie voor vergistingsinstallaties, ziet Verhagen niet zitten. ”Vergisters waar alleen mest wordt vergist kunnen ook aanspraak maken op de subsidie. Dat geldt voor alle vormen van energieproductie: groen gas en elektriciteit. Ook als deze energie wordt benut in eigen bedrijf”, zegt de minister.

PVV-kamerlid Roland van Vliet is heel duidelijk in zijn standpunt. ”De PVV heeft niet zoveel op met die duurzaamheidsdiscussie”, zegt hij.

D66 maakt zich zorgen over de methodiek van de nieuwe SDE+ regeling. In het huidige systeem zijn vier periodes waarin subsidie aangevraagd kan worden, waarbij in de eerste periode 9 cent per kWh subsidie wordt gegeven, en in de daaropvolgende perioden 11, 13 en 15 cent. Deze methode is bedoeld om het beschikbare budget van 1,4 miljard euro per jaar zo efficiënt mogelijk in te zetten. ”Goedkoop kan hierbij wel eens duurkoop zijn. Ik snap dat het kabinet zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk productie van duurzame energie wil realiseren. Maar hallen we hiermee ook na 2020 wel de duurzaamheidsdoelen”, vraagt Stientje van Veldhoven van D66 zich af. Ze vreest dat door dit beleid de ontwikkeling en innovatie onvoldoende wordt gestimuleerd om dat de subsidie vooral wordt ingezet op de bulkproductie van duurzame energie.

Groenlinks maakt zich grote zorgen over de duurzaamheidsdoelen van Nederland. ”Op de internationale ranglijsten voor duurzaamheid zakken we steeds verder. Nederland wordt steeds afhankelijke van Poetin met zijn kolen en uranium”, zegt Liesbeth van Tongeren van Groenlinks. Ze zou graag zien dat Verhagen ook tussendoelen stelt in de duurzaamheidsplannen. Elbert Dijkgraaf van de SGP komt vooral op voor de kleinere initiatieven. Hij benadrukt dat de regeling ook voor boerenvergisters voldoende mogelijkheden moeten bieden.

De SP pleit voor invoering van het Duitse systeem in Nederland, waarbij burgers een hogere premie betalen voor duurzame energie en waarbij producenten ook een hogere premie krijgen. Hierdoor gaat de ontwikkeling van duurzame productiecapaciteit snel. Verhagen ziet dit niet zitten. ”Het is een heel duur systeem en je ziet dat ondernemers weinig creatief zijn vanwege de hoge premies.”

Verhagen benadrukt dat in het meerjarenplan van de nieuwe SDE+ regeling gekeken moet worden naar de betaalbaarheid van het beleid. Door één gezamenlijk plafond voor alle sectoren wil hij via de weg van concurrentie ondernemers stimuleren creatief en efficiënt te handelen, om hiermee op de goedkoopste manier zoveel mogelijk duurzame energieproductie te genereren. Verhagen geeft aan dat hij voor het behalen van de duurzaamheidsdoelen ook kijkt of er in het buitenland goedkopere initiatieven zijn.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.