Terugkeer naar ratio

agd.media
Hans Alders wil een scherper debat over megastallen, zei hij deze week in het Financieele Dagblad. Alleen dan krijgt hij als discussieleider een helder beeld van de voor- en tegenargumenten.

Op de officiële site dialoogmegastallen.nl laten vooral tegenstanders zich gelden. Hun standpunt staat vast, veelal door emotie ingegeven. Van een echt debat is geen sprake. Het is precies ook waar LTO Nederland voor waarschuwt: in de dialoog dreigen emoties een hoofdrol te spelen.

Uit onverwachte hoek komt opnieuw een appel op gezond verstand. ABN Amro-topman Joop Wijn mist de ratio in de discussie over megastallen. Megastallen bieden kansen iets te doen aan mestverwerking en de CO2-footprint, en – zo durft hij: zij kunnen diervriendelijker zijn dan kleine stallen. Hij ziet dat schaalvergroting doorzet in de sector. De bank wil daarin mee.

Los van het eigen belang van de bank is het een prima zet dat ook deze spelers hun stem laten horen. De grote bedrijven in de agro-sector hebben allemaal een standpunt, maar houden zich uit angst voor imagoschade in de luwte van het debat. De uitkomst is te belangrijk om de discussie alleen aan de landbouwlobby over te laten.

Of registreer je om te kunnen reageren.