Stok blijkt satéprikker

agd.media
Staatssecretaris Henk Bleker dreigde enkele maanden geleden met ingrijpende maatregelen als het antibioticagebruik niet snel zou dalen. Hij opperde een ontkoppeling van het voorschrijven en verkoop van diergeneesmiddelen. Ook zou voor bepaalde typen antibiotica een verbod kunnen gelden.

De bewindsman wilde met zijn ferme uitspraken de veehouderij onder druk zetten. Deze zou meer moeten doen om het antibioticagebruik te reduceren. De problematiek vraagt volgens Bleker om daadkrachtig optreden.

Twee maanden later blijkt de stok achter de deur niet meer dan een satéstokje om te prikken. De dreigende taal over daadkrachtig optreden is verworden tot het afwachten van rapporten en een ‘later dit jaar kom ik met een plan.’

De staatssecretaris maakt daarmee geen goede beurt. Oppositiepartijen vragen om overheidsingrijpen nu de beschikbare reductiecijfers nog geen aanwijzing geven dat de doelen gehaald worden.

Bleker houdt vast aan zijn beleid om de sector het eerst zelf te laten oplossen. Dat kan op dossiers waarin er tijd is voor verbetering. Maar op dossiers waar de volksgezondheid in het geding is en waar de sector vanuit economische redenen niet altijd even daadkrachtig is, is dit geen goede keus.

Of registreer je om te kunnen reageren.