Overheid moet leiding nemen in dossier voedselveiligheid

Anne Mieke Ravenshorst
Stichting CLM vindt dat supermarkten in actie moeten komen om antibioticagebruik in de veehouderij aan te pakken. Het is een bizare oproep, vindt Marc Jansen.

De oproep van directeur Wouter van der Weijden van Stichting CLM is een smeekbede met de blote handen ten hemel gericht aan de supermarktbranche: help!

Tegelijkertijd is het een bedreiging om het botte wapen naming & shaming van zolder te halen, als vergelding zodra supermarkten niet op het hulpverzoek ingaan. Vergelijk het met de bevolking van een Arabisch land, die smeekt om ingrijpen van de VN om de wrede dictator te verjagen. Het land laat er meteen dreigend bij weten dat het aanslagen zal plegen als dat niet gebeurt. Het is dus: help of ik schiet!

Supermarkten zien overmatig antibioticagebruik – en als gevolg daarvan ESBL-vormende bacteriën – wel degelijk als een probleem dat dringend om een aanpak vraagt. Toen het CBL hier samen met de Consumentenbond bijna een jaar geleden aandacht voor vroeg bij de ministeries van VWS en LNV, werd er lauwtjes op gereageerd. Een paar maanden later overleed een patiënt waarbij de relatie met ESBL en het eten van kip werd gelegd.

Opnieuw heeft het CBL toen zwaar aan de bel getrokken bij de wetgever en zijn handhaver (VWA). Daarop werd verwezen naar de afspraken met de sector om het antibioticagebruik met 50 procent te reduceren en werd aangegeven dat onderzoek gedaan wordt naar causale verbanden en de tussentijdse stappen van de pluimveesector. Met de vondst van ESBL in groenten wordt steeds duidelijker dat het een groot probleem betreft.

Nu zelfs deskundigen gissen naar oorzaken en gevolgen, is een rol van de supermarkten niet per definitie de oplossing van het probleem. We kunnen naar de voorgestelde rol slechts gissen. Moeten wij voedsel decontamineren, eisen dat reizigers voor terugkomst in Nederland ontsmet worden, de farmaceutische industrie kapitelen, eisen stellen aan humaan gebruik van antibiotica, eisen stellen aan dierenartsen, aansluiten bij de sectorafspraken. Of moeten supermarkten zo rigoureus zijn en helemaal geen pluimveevlees en andere risicoproducten meer verkopen?
Wat supermarkten niet doen is concurreren op voedselveiligheid. Wij willen dat de overheid in dit belangrijke dossier de leiding neemt in het stellen van normen en het handhaven ervan. Er zijn vele spelers die de problematiek complex maken. De versimpeling die het CLM voorstaat door supermarkten eindverantwoordelijk te maken, is stemmingmakerij. Het polariseert en draagt niet bij aan het vinden van werkelijke oplossingen.

Marc Jansen is directeur Consumentenzaken en Kwaliteit bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Of registreer je om te kunnen reageren.