Onenigheid kost geld

agd.media
Het digitaal Aardappel Prijzen Informatiesysteem (API) is klaar voor de testfase.

De aardappelsector kan er veel baat bij hebben, vooral de telers. Maar het couveusekindje komt maar niet tot wasdom door de verdeeldheid in de sector.

Formeel praten LTO (telers), NAV (telers), Vavi (verwerkers) en de landbouwbeurzen Goes en Emmeloord over het API. Maar de landbouwbeurzen en de NAV hebben grote bedenkingen en stellen voorwaarden aan het API. De NAO (aardappelhandel) is uit het overleg gestapt. De Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) heeft er nooit over mee willen praten.

De onenigheid in de sector kost de telers veel geld. Zij klagen al jaren over hun ondergeschikte positie op de aardappelmarkt. Een goed opgezet prijzensysteem met onderscheid naar ras, partijgrootte en kwaliteit versterkt hun onderhandelingspositie met handel of industrie. De noteringen van de landbouwbeurzen zijn te algemeen voor telers.

Natuurlijk levert iedere organisatie zijn eigen officiële kritiek, maar het eigen gewin op de korte termijn speelt een nadrukkelijke rol. De VTA wil het eigen prijsinformatiesysteem in de benen houden. De aardappelhandel is bang om marges in te moeten leveren. En de landbouwbeurzen vrezen dat hun aardappelnoteringen overbodig worden.

Al jarenlang proberen telersorganisaties een systeem te bedenken om hun positie in de aardappelmarkt te versterken, maar de uitwerking mislukt telkens. Zo strandde twee jaar geleden ook de oprichting van de Stichting Poolfonds Aardappelen.

Op de langere termijn is de hele aardappelsector gebaat bij een transparant prijssysteem. De sector moet eindelijk het eigen belang voor de korte termijn eens ondergeschikt maken aan het sectorbelang voor de lange termijn. Het API moet een kans krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.