Redactieblog

MBO – HBO

Kort geleden kreeg Scholeninstituut InHolland ervan langs. Het zou kwalitatief onder de maat presteren volgens de onderwijsinspectie. Ik kan dat moeilijk beoordelen, wel beluister ik veel leerlingenkritiek op Van Hall Leeuwarden.

Vakinhoudelijk onvoldoende niveau en ongemotiveerde leerkrachten en teamleiding. HBO-studenten die MBO als vooropleiding hebben, spreken van een makkie. Een compliment voor het MBO, maar toch deugt het niet. HBO veehouderij moet zichzelf gaan upgraden.

Een kleine analyse. Eertijds was MBO tweejarig en dan kon je naar het HBO. Ook is er nog een tijd een driejarige MBO geweest en ook het fenomeen voorbereidende jaargang HBO heeft bestaan. Nu is er de vierjarige MBO niveau 4 en die is uitgegroeid tot een beste opleiding. De eerste twee jaren ligt de nadruk op kennisoverdracht van de vakvakken rond melkveehouderij, naast aandacht voor algemene vakken en waarden- en normbesef. Leerlingen kunnen pas voeding en bodemvruchtbaarheid begrijpen, als ze de biologie en scheikundebasis hiervoor hebben gehad.

Eind klas twee MBO wordt middels examens getoetst of leerlingen de theorie en praktijk goed kunnen matchen. Diverse werkprocessen van zorg voor koeien, grasland en voedergewassen worden getoetst. Eigenlijk niveau ”oude” MBO. In klas drie wordt vervolgens aan integraal managen veel aandacht gegeven middels optimaliseringsopdrachten. Studenten worden nieuwsgierig gemaakt om verkennend hun sector verder te onderzoeken.

Klas drie van MBO-4 wordt getoetst, met bedrijfspresentaties op het stage bedrijf, waar de leerling met de visie van de stage boer de setting van het bedrijf moet begrijpen. Dit gebeurt in groepjes, waarbij studenten discussiëren met elkaar, met stage boer en docent. In klas vier ligt de nadruk op ondernemen, op maatschappelijk verantwoord ondernemen in al haar facetten, waar innovatie en duurzaam kernbegrippen zijn. Bedrijfsontwikkelingspresentaties in groepjes zijn het sluitstuk van de opleiding.

Conclusie: MBO heeft een deel van de HBO-opleiding overbodig gemaakt, voor Van Hall Leeuwarden hoog tijd zich te gaan restylen. MBO en HBO moeten samen binnen Dairy Campus vernieuwen.

Of registreer je om te kunnen reageren.