Redactieblog

2 reacties

Kamp standvastig ondanks kritiek regeringspartijen

Aardbeientelers en boomkwekers in met name West-Brabant zitten in de problemen. De aarbeien zijn rijp, maar het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) verleent veel minder tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen en Bulgaren dan voorheen. De ondernemers kunnen hierdoor geen gebruikmaken van hun vaste ploegen seizoensarbeiders uit Roemenië en Bulgarije, die al meerdere jaren actief zijn op hun bedrijven.

De kwestie zorgt voor een grote politieke verdeeldheid. Alle partijen staan achter de minister als het er om gaat werklozen met een uitkering aan het werk te krijgen. Maar de manier waarop verantwoordelijk minister Henk Kamp van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dit probeert te bewerkstelligen, wordt niet breed ondersteund.

Met name regeringspartijen CDA en VVD vinden dat de tuinders niet de dupe mogen worden van het beleid. Ook Groenlinks, D66 en de christelijke partijen SGP en Christenunie delen deze mening. Zij verwachten niet dat Nederlandse werklozen in de agrarische sector aan de slag gaan, als Roemenen en Bulgaren geen tewerkstellingsvergunningen (twv’s) krijgen. Tijdens een ingelast Kamerdebat heeft Kamp aangegeven uitkeringsgerechtigden die wel kunnen maar niet in de land- en tuinbouw willen werken, te korten op hun uitkering. Dat beleid wordt breed gesteund, ook door gedoogpartij PVV.

De welwillendheid van het ministerie om meer werklozen actief te krijgen in de land- en tuinbouw lijkt er wel te zijn: het ministerie ging in gesprek met LTO en uitzendbureaus om te kijken waar de problemen liggen en hoe deze opgelost kunnen worden. Maar ondertussen zitten de tuinders met rijpe aardbeien die niet geplukt worden.

Ondanks felle kritiek van de meerderheid van de Kamer en de noodkreten van met name ZLTO, blijft Kamp bij zijn standpunt. Het UWV blijft kritisch kijken naar het verlenen van twv’s.
Ook een kortgeding bracht Kamp niet op andere gedachten: hij houdt voet bij stuk. Mede door het argument dat het beleid niet is aangepast maar de uitvoering is aangescherpt, lijkt hij juridisch ook sterk te staan. ZLTO schikt zich voorlopig in de zaak, ondanks aangekondigde rechtszaken van individuele ondernemers tegen het niet krijgen van de twv’s.

ZLTO

ZLTO gaat ondernemers ondersteunen bij het correct doorlopen van het volledige arbeids-stappenplan. Als na het zorgvuldig doorlopen van dit plan nog blijkt dat er geen prioriteitgenietend personeel beschikbaar is, zal het UWV twv’s afgeven voor de inzet van Bulgaren en Roemenen.
De politiek lastige situatie, waarbij een minister geen steun krijgt van de regeringspartijen, lijkt hiermee voorbij. Het gebeurt niet vaak dat juist de oppositiepartijen de minister ondersteunen en de regeringspartijen niet. Al zijn de argumenten om hem wel of niet te steunen zeer divers.

PvdA wil een einde aan de inzet van goedkope arbeid in de land- en tuinbouw en steunt daarom de minister, en de SP vindt dat boeren en tuinders de arbeid aantrekkelijker moeten maken. Daarmee is de denkrichting van de oppositie anders dan die van de minister, maar de uitkomst hetzelfde. Regeringspartijen en Kamp zijn het overwegend eens, maar de wens de boeren te steunen zorgt voor de botsing.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    De lonen in Nederland zijn blijkbaar te hoog! Velen zijn vaker op vacantie dan ze gaan werken. De ondernemers staan met de rug tegen de muur, zijn kunnen het werk niet aan, ze hebben minder te verteren dan hun werknemers en tijd en geld om op vacantie te gaan zit er nauwelijks in. Ze moeten het hebben van de buitenlandse werknemers, deze willen nog werken voor het geld! Voor de werkschuwe Nederlanders moet en de uitkeringen omlaag!!! Anders leren ze het nooit, en geen werkgever die dit zo vol houdt.

  • no-profile-image

    Dierenvriend, dat Nederlandse werknemers het """werk""" van agri-ondernemers niet believen komt voornamelijk omdat men VET onder het wettelijk minimumloon geacht wordt te gaan werken. In landen als Polen en de Baltische staten verdient men een paar stuivers per uur. Onze Nederlandse boeren bieden hen een paar centen méér, maar vragen vervolgens 300 euro maandhuur voor onderdak in totaal afgeschreven sloopcaravans. Wat ik niet snap is dit. Waarom laten Nederlanders EN Oosteuropeanen die kolere boeren niet gewoon de moord stikken? Want de tijden van slavernij liggen al vér achter ons!

Of registreer je om te kunnen reageren.