740 x bekeken 2 reacties

Gans wegjagen, niet schieten en: ze richt nauwelijks ernstige schade aan

Het afschieten van zomerganzen is geen structurele oplossing voor een eventueel probleem, aldus Harm Niesen. Het afschieten heeft desastrueze gevolgen, schrijft hij verder.

De Faunabescherming heeft met verbazing en ergernis kennis genomen van het voornemen van acht organisaties op het gebied van landbouw, jacht, natuur- en vogelbescherming, om van maart tot november maar liefst 100.000 beschermde grauwe ganzen te schieten.

Verbazing en ergernis, omdat van de natuur- en vogelbeschermingsorganisaties verwacht had mogen worden dat zij met steun van wetenschappelijke argumenten de onzinnigheid van deze voorgenomen actie zouden moeten aantonen. Iedere vorm van bestrijding heeft als nadeel dat het geen structurele oplossing vormt voor een eventueel probleem. Zelfs als het zou lukken om 100.000 ganzen te schieten, dan zijn het er het volgende jaar weer 200.000, zodat er jaarlijks een enorme slachting, vaak in uiterst kwetsbare natuurgebieden, moet plaats hebben.

Leuk voor de jagers, die daar hun hobby van maken, maar desastreus voor de Nederlandse natuur. De ’s zomers in Nederland verblijvende ganzen zijn niet honkvast. Uit onderzoek blijkt, dat ze enkele weken later over geheel Europa, van Spanje tot Polen en van Engeland tot Hongarije, kunnen voorkomen. In veel van deze landen is en blijft de grauwe gans beter beschermd dan in ons land en neemt men incidentele overlast voor lief.

Ook in ons land zou men zich moeten beperken tot het verjagen van de ganzen van de gebieden waar ze werkelijk belangrijke schade kunnen aanrichten. In verreweg de meeste gevallen is er van ernstige schade aan gewassen, zeker in natuurgebieden, geen sprake. Bovendien worden overal in het land zogenaamde nieuwe natuurgebieden aangelegd, die vrijwel zonder uitzondering vooral geschikt zijn als broedgebied voor grauwe ganzen.

De natuur- en vogelbeschermingsorganisaties hebben het voornemen het plan aan de leden voor te leggen. Zonder uitzondering hebben deze organisaties er in het verleden blijk van gegeven, niet erg gevoelig te zijn voor de onder hun achterban levende gevoelens waar het jacht betreft.

De organisaties lijken vooral te zwichten voor het dreigement van de voormalige minister van
landbouw en latere voorzitter van Natuurmonumenten Veerman, dat hij de grauwe gans volkomen vogelvrij zou verklaren als de organisaties niet met een oplossing zouden komen voor de problemen die de landbouw met de ganzen zegt te hebben.

Harm Niesen is voorzitter van de Stichting De Faunabescherming (voorheen Stichting Kritisch Faunabeheer)

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Vraag maar eens aan schiphol hoe moeilijk het is om ganzen te verjagen.
  schiphol jaagt ze weg,eenander die er last van heeft jaagt ze trug .
  10-20 jaar geleden was die overlast er niet,toen werden ze nog gewoon bejaagt en zo in aantal gereguleerd.
  De vraag bij schiphol is niet of er ooit een ongeluk,maar wanneer er een ongeluk met een vliegtuig gebeurt door ganzen in de motoren.
  Voorkomen is beter dan genezen .
  Dus:afschietenen blijven reguleren!

 • no-profile-image

  Harm Niesen is zeker het air maroc vliegtuig vergeten die bijna in Haarlem neerstorte door een aanvaring met ganzen. Kijk even op you tube wat een schade ze kunnen aanrichten.

Of registreer je om te kunnen reageren.