275 x bekeken

'Frankrijk steunt Nederlandse koers GLB'

Om een voor Nederland gunstig nieuw GLB in de wacht te slepen, voert staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) dezer dagen bilaterale gesprekken met collega’s uit verschillende lidstaten. Na Polen en Duitsland was deze week een andere agrarische grootmacht aan de beurt: Frankrijk.

Wat is het resultaat van uw overleg met Bruno Le Maire?
"Op drie belangrijke punten hebben wij overeenstemming bereikt. Ten eerste is dat het budget. De Nederlandse regering heeft eerder al afgesproken dat de begroting van het GLB na 2013 nominaal blijft gehandhaafd en Frankrijk zit nu ook op die lijn. Daarnaast zijn wij het erover eens dat de eerste pijler de drijvende kracht achter het landbouwbeleid is. Tenslotte vinden wij allebei dat boeren bovenop een basispremie moeten worden beloond voor zaken als natuurbeheer, dierenwelzijn en innovatie, de top-ups."

Wat betekent dat voor Nederlandse boeren?
"Voor ons is dat een geweldige zaak. Ook Frankrijk erkent dat groene prestaties een belangrijke rol moeten spelen. Dat is winst, want de Fransen hebben de naam behoudend te zijn. Daarnaast hebben we afgesproken dat lidstaten hun eigen prioriteiten mogen stellen. Wij kunnen daardoor betalingen gerichter inzetten."

Het heetste hangijzer in de GLB-discussies is de verdeling van het budget over de lidstaten. Bent u het daar ook over eens geworden?
"Daar doe ik geen mededelingen over. Natuurlijk hebben wij daar over gesproken, maar tijdens onderhandelingsprocessen is het verstandig je kaarten tegen de borst te houden."

Recent stelde u goede afspraken met Polen te hebben gemaakt. Betekent dit dat de grootste verschillen binnen de EU nu zijn verdwenen?
"Dat wil ik niet zo stellen. Wel zijn er nu twee landen die duidelijk zeggen: hou het budget nominaal in tact. Het zou goed zijn als andere lidstaten die lijn volgen."

Of registreer je om te kunnen reageren.