Draagvlak voorop

agd.media
LTO Melkveehouderij legt in haar toekomstvisie grote nadruk op duurzaamheid.

Minder energie, gezondere dieren, behoud van weidegang, minder ammoniak, de lat ligt hoog. Er staat dan ook heel wat op het spel: het maatschappelijk draagvlak. Er is de melkveehouders alles aan gelegen om te voorkomen dat ze de intensieve veehouders achternagaan en door kritische burgers gebrandmerkt worden als ongewenste vee-industriëlen.

Dit is een verstandige koers. Een goed imago is van onschatbare waarde. Voor je welbevinden als ondernemer, voor je ruimte om te ondernemen, voor je inkomen. Dat laatste wordt makkelijk vergeten. Wereldwijd kopen mensen Nederlandse zuivel vanwege het goede gevoel dat ze daarbij hebben – mede dankzij die koe in de wei.

Hier zit ook het zwakke punt van de LTO-visie. De ambitieuze doelen zijn afhankelijk van steun van overheid en, in mindere mate, de zuivelindustrie. Denk aan energie-opwekking, uitbannen van kunstmest en weidepremie. Dat moet allemaal nog. Deze visie moet dan ook vooral gezien worden als een instrument in die lobby.

Individuele boeren die zich oriënteren op de hamvraag: welke kant moet ik op met mijn eigen bedrijf na afloop van de quotering, vinden helaas weinig houvast.

Of registreer je om te kunnen reageren.