'Deregulering landbouwbeleid leidt tot handelsoorlogen'

Zij hebben zich flink laten foppen, de linkse organisaties die destijds de hervormingsplannen van Franz Fischler steunden. De uitwerking van het door de Oostenrijkse Eurocommissaris aangepaste Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) viel namelijk tegen: de Oost-Europese lidstaten worden nog steeds gediscrimineerd, de randvoorwaarden voor het ontvangen van bedrijfstoeslagen stellen niets voor en plattelandsontwikkeling is nooit van de grond gekomen.

Dat is althans de analyse van universitair docent Niek Koning (Wageningen UR). Hij vreest dat de huidige landbouwcommissaris Dacian Ciolos op diezelfde, zijns inziens, heilloze weg voortgaat.

Gisteren sprak hij op een congres van de European Movement for Food Sovereignty and another CAP (FoodSovCap) in Brussel. Bij dit netwerk zijn driehonderd organisaties aangesloten waaronder Friends of the Earth, Vereniging Milieudefensie én de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.
FoodSovCap staat een landbouwbeleid voor waarbij voedsel wordt beschouwd als een universeel recht in plaats van handelswaar. Het netwerk pleit daarom voor stabiele boereninkomens en consumentenprijzen. Om dit te bereiken zijn marktmaatregelen van groot belang. Daar waar Ciolos het gebruik hiervan wil beperken (alleen als vangnet), vinden de organisaties juist dat deze vaker moeten worden ingezet.

Volgens onderzoekster Aurélie Trouvé van het Franse agro-economische instituut AgroSup, onderdeel van het ministerie van landbouw, erkent de Europese Commissie weliswaar dat er problemen zijn met inkomen, milieu en klimaat, maar blijven echte oplossingen uit. “Deregulering maakt de problemen alleen maar groter”, zegt zij. “Neem de afschaffing van de melkquotering. Boeren zullen daardoor nog meer op prijs moeten concurreren, met als gevolg dat kleine en middelgrote bedrijven failliet gaan. Ik voorspel handelsoorlogen tussen regio’s en lidstaten.”

Samen met FoodSovCap is Trouvé daarom voorstander van een strikte regulering van het aanbod van voedsel. Hieronder wordt ook het verbieden van de import van producten onder het gemiddelde Europese prijsniveau verstaan. Dat wereldhandelsorganisatie WTO daar problemen mee zou hebben, is volgens de onderzoekster een fabeltje. “De VS reguleren hun vleesmarkt en de WTO doet daar niets aan.”

Het veelvuldig inzetten van marktmaatregelen en behoud van quota hoeft het GLB niet duurder te maken. Juist door het stabiliseren van de prijzen, is inkomenssteun minder noodzakelijk; de bedrijfstoeslagen kunnen volgens FoodSovCap daarom flink worden verlaagd. Alleen boeren die een extra bijdrage leveren aan bijvoorbeeld landschap of milieu mogen rekenen op directe steun.
Volgens Wageninger Koning krijgen de organisaties die zich destijds door Fischler bij de neus hebben laten nemen nu een tweede kans. De vraag is echter of er (nog) wel sprake is van een reële kans. Het is niet waarschijnlijk dat Ciolos in zijn definitieve voorstel, dat in oktober verschijnt, opeens een geheel andere weg in slaat. Maar de bij het FoodSocCap-netwerk aangesloten clubs kan in dan elk geval niet nogmaals worden verweten zich niet te hebben verzet.

Of registreer je om te kunnen reageren.