Redactieblog

'De tijd van 'niet mee bemoeien, want je weet er niks van' is voorbij'

De veevoersector gaat woensdag op een congres het debat aan over hoe de sector kan inspelen op de wensen van de maatschappij voor de veehouderij. De directeur van voerfabrikantenorganisatie Nevedi, Henk Flipsen, legt uit waarom juist de veevoerindustrie dit initiatief neemt.

Waarom gaat Nevedi het gesprek aan met de maatschappij?
”We zien dat burgers steeds meer een mening vormen over de veehouderij. Of het nu over megastallen gaat of duurzaam veevoer, de burger heeft er een mening over. We willen de dialoog aangaan over de vraag hoe we met deze wensen van de maatschappij om kunnen gaan.”

Waarom neemt Nevedi juist nu dit initiatief?
”De tijd dat we konden zeggen dat burgers zich er niet mee moesten bemoeien omdat ze er toch niets vanaf weten is voorbij. Het noemen van tegenargumenten om anderen te overtuigen van de werkwijze is niet meer van deze tijd. We moeten in gesprek met de samenleving om te kijken hoe we aan de wensen kunnen voldoen. Tegelijkertijd zien we dat burgers inzien dat eten niet meer vanzelfsprekend is. Het is niet meer vanzelfsprekend dat er in de supermarkt een ruim aanbod aan goedkoop voedsel is. Er komt meer aandacht voor het productieproces.”

Is dit wel een taak van de veevoerindustrie, die toch voor de burger niet direct zichtbaar?
”De consument ziet bij de keuze in de supermarkt alleen het product dat daar ligt. Tegelijkertijd zit achter dit product een hele keten, waar de veevoersector een heel belangrijke rol bij speelt.”

Kunt u een voorbeeld noemen?
”Denk maar aan het antibioticadossier. Bij het terugdringen van antibioticagebruik speelt de productie van gemedicineerd voer een belangrijke rol.”

Het voldoen aan de maatschappelijke wensen kent ook een prijskaartje. Wie krijgt de rekening?
”Strak genomen ligt de verantwoordelijkheid voor efficiënt produceren met voldoende marge volgens de wensen van de burger bij de boer. Maar als we dit zouden doen, weten we ook dat de keten kapot gaat. Het is een zaak die de keten gezamenlijk moet dragen.”

Wat is het doel van het congres?
”We willen met iedereen in gesprek over de toekomst van de veehouderij. Wellicht kunnen we afspraken maken met andere partijen over de wijze waarop we inspelen op de wensen van de samenleving. We denken daarbij niet alleen aan de standaard ketenpartijen waarmee we vaker over dergelijke onderwerpen spreken, maar ook met andere organisaties. Het uiteindelijke doel is om via de dialoog tot een gezamenlijke visie te komen voor de veehouderij in 2020 of 2025.”

Zie ook de rubriek opinie: Nevedi wil dat producenten beter luisteren naar consument

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.