Redactieblog

Cultuurgrondvrijstelling niet van toepassing

Leeuwarden - Een weiland bij een woonboerderij hoort bij de woning. De cultuurgrondvrijstelling is niet van toepassing. De waarde van het weiland wordt voor de toepassing van de WOZ bij de woning geteld.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Leeuwarden de volgende:
De objectafbakening, zoals door de gemeente gehanteerd is juist. Vaststaat dat zowel de woonboerderij met erf en zomerhuis als het weiland feitelijk worden gebruikt door de eigenaar. Op het weiland grazen paarden. Het hof oordeelt dat het enkel uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn om een weiland in stand te houden en het daarop - als particulier - paarden te laten weiden, niet voldoende is om van bedrijfsmatige exploitatie van dat weiland te spreken.

De cultuurgrondvrijstelling van art. 2, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten is daarom niet van toepassing. De ambtenaar maakt echter niet de waarde aannemelijk. Het hof stelt deze in goede justitie vast op € 625.000.

Of registreer je om te kunnen reageren.