Redactieblog

653 x bekeken

Boze buurman

Ons stukje land in Oosterzee blijft boeiend. Een paar jaar geleden kochten we een kleine tien hectare grasland net over de grens in Friesland. Ik zag het nut er niet van in, maar Sjoerd leek het een uitdaging om daar akkerbouwgrond van te maken. Ik gaf hem zijn zin.

Door de ingewikkelde waterhuishouding, grote hoogteverschillen tussen de drie percelen en dikke regenbuien liep in het eerste jaar een deel van de grond onder water. De eenden zwommen tussen de koolplantjes en dat overleefden die plantjes niet. Inmiddels is dat deel opgehoogd en is alles gedraineerd. Vorig jaar stond er graan en witte kool. Dit jaar gaat hij uien en pootaardappelen proberen. Vanwege bruinrotbesmettingsgevaar mogen die aardappelen niet beregend worden met oppervlaktewater. Dus gaf Sjoerd een paar weken geleden aan een bedrijf de opdracht twee bronnen te slaan om daar de regenhaspel op aan te kunnen sluiten en zo de planten wat bronwater te geven als hemelwater uitblijft.

Naast ons land staat een onbewoonbaar verklaard boerderijtje dat ondertussen is gekocht door mensen uit Amsterdam die er een historische woonboerderij van willen maken.

Het boorbedrijf maakt de bronnen. De ene zo’n 50 meter en de andere een goeie 40 meter onder de grond. Beide bronnen halen het water weg onder een dikke diepe kleilaag. Terwijl de mannen nog bezig zijn staat ineens een boze buurman op onze stoep. Hij wil absoluut niet dat de bron die het dichtst bij hun huis staat ooit gebruikt zal worden. Hij is bang dat hun historisch pand zal verzakken. Tjsa, als je uit Amsterdam komt en daar de perikelen rond de Noord-Zuidlijn mee moet maken, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. We proberen uit te leggen dat bronneren om te kunnen graven en bouwen iets anders is dan een bron om uit te beregenen. Hier heeft bijna iedere boer zo’n bron op z’n erf en van verzakkingen daardoor hebben wij nog nooit gehoord. Hij gelooft het niet. Boze brieven naar ons en naar het waterschap volgen. Landbouwgif en leefomgeving worden er nog bij gesleept.

Project Oosterzee; ik kan er wel een boek over schrijven….

Of registreer je om te kunnen reageren.