'Wij moeten elkaar niet meer met de Hedwige gijzelen'

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en Stichting Het Zeeuws Landschap verrasten deze week vriend en vijand met het bericht het onder water zetten van de Hertogin Hedwigepolder niet langer te ondersteunen.

Jarenlang hebben beide organisaties strijd geleverd voor natuurherstel in de Westerschelde middels ontpoldering. Volgens ZMF-directeur Tjeu van Mierlo wordt het tijd een einde te maken aan het getouwtrek tussen voor- en tegenstanders.

Het kabinet laat een laatste onderzoek uitvoeren naar een alternatief. Indien dat negatief uitpakt, gaat de ontpoldering door. Waarom dan nu deze ommezwaai?
“Er wordt al ruim tien jaar discussie gevoerd over het natuurherstel, er zijn afspraken gemaakt en internationale verdragen gesloten, maar het komt er gewoon niet van. Je zult begrijpen dat dit is gaan knagen aan ons vertrouwen in een goede afloop. Krijgen wij dit ooit nog vlotgetrokken? Bovendien heeft dit dossier zoveel weerstand opgeroepen, dat er een negatieve natuurbeleving is ontstaan. Daar willen wij vanaf. Het is beter om met een nieuwe aanpak stapje voor stapje tot natuurherstel te komen dan elkaar met de Hedwige te gijzelen.”

Die weerstand is er altijd geweest.
“Stel dat de ontpoldering doorgaat. Dan is er sprake van een zeer negatieve invloed op natuur en natuurbeleving. Wij willen een opening bieden om uit de impasse te komen, nog voordat het kabinet een definitief standpunt presenteert.”

Als het kabinet de Hedwige toch onder water zet, bent u niet blij.
“Kijk, inhoudelijk en juridisch geloven wij dat er geen volwaardig alternatief bestaat. Maar het dossier heeft dankzij het zwalkende beleid van de overheid zo averechts uitgepakt dat we nu andere keuzes moeten maken. Dus nee, daar zijn wij niet voor.”

U stelt een herstelfonds voor om uit de impasse te komen. Wat houdt dat in?
“Met dit fonds willen we wat meer tijd nemen om tot nieuwe ideeën te komen die moeten leiden tot het natuurherstel dat het gebied nodig heeft. Wij kiezen voor een langere aanvliegroute. Hoe het fonds er precies uit moet komen te zien, bekijken we later. Jw kunt daarbij denken aan het Waddenfonds. De uitvoering zal bij de rijksoverheid liggen.”

Zeeuwen en boeren zijn blij met uw besluit. Maar hoe zit dat met uw eigen achterban?
“Tot nu toe is het redelijk rustig. Ik denk ook dat wij dit heel goed kunnen uitleggen. Andere organisaties zitten op dezelfde lijn, alleen de Vogelbescherming houdt vast aan ontpolderen.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.