448 x bekeken 1 reactie

Welzijn versus geloof

agd.media
Geloof en politiek, twee onderwerpen die je op verjaardagen beter mijdt. De persoonlijke invulling is zo groot dat een discussie al snel tot pijnlijke stiltes leidt. Nu zijn dit precies de thema’s waar het om gaat bij ritueel slachten.

Woensdag praat de Tweede Kamer over een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Groenlinks, D66, PVV en PvdA steunen een voorstel hiertoe van de Partij voor de Dieren. CDA, ChristenUnie en SGP willen eerst een hoorzitting met joodse en islamitische organisaties.

De centrale vraag is of een dier voordat de halssnede wordt toegepast, mag worden verdoofd. De joodse gemeenschap is hierover het helderst. Bij ritueel slachten mag het dier niet zijn bedwelmd. Onder moslims gelden hierover verschillende opvattingen.

Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) wordt in Nederland 1 procent onverdoofd geslacht. In 99 procent van de rituele slachtingen wordt het dier bedwelmd, bijvoorbeeld met een ijzeren pen (kalveren) of elektrische tang (schapen). De politieke ophef gaat volgens deze cijfers om hooguit enkele duizenden dieren.

Natuurlijk moet het dier zo weinig mogelijk pijn lijden. Volgens sommigen houdt een dier als de halsslagader goed wordt doorgesneden, nog ruim 1 minuut gevoel. Dit kan tot 3 minuten aanhouden als de slachter vaker moet snijden. Anderen beweren dat de halssnede, mits goed uitgevoerd, vrijwel pijnvrij is. Overigens ook bij gewone slacht geldt dat het dier pijn lijdt, en als dit niet goed wordt uitgevoerd duurt dit proces langer.

De conclusie moet zijn dat de halssnede goed moet worden uitgevoerd. Daar mag geen concessie op worden gedaan. Er is geen plek voor broddelwerk. En dan kan dit beter in de openbaarheid gebeuren dan dat dit een plek vindt in de illegaliteit.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Niemand weet of de dieren bij welke slacht methode ook wel of geen pijn lijden. Mijn voorstel zou dan ook zijn eerst via hersen onderzoek (scan) proberen vast te stellen of er bij welke dodings methode ook nog hersenfuncties zijn en hoe sterk. Daarna kan en wetenschappelijk gefundeerd oordeel worden geveld, Nu gaat het als meestal in de Tweede Kamer besluiten op gevoel en ons laten geloven dat het besluit proces berust op goed afgewogen feiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.