Wederzijds wantrouwen frustreert oplossing kwestie-DR

Het is één van die hoofdpijndossiers waarvan elk nieuw bedwindspersoon er wel een aantal krijgt doorgeschoven van zijn voorganger. Precies een jaar geleden debatteerde de Tweede Kamer met toenmalig landbouwminister Gerda Verburg over Dienst Regelingen (DR). De aanpassing van het systeem voor perceelsregistratie, opgelegd door Brussel, bracht tal van problemen met zich mee en leidde tot een stroom van klachten van boeren. Sindsdien is er weinig veranderd. 

Het parlement maande daarom deze week Verburgs opvolger nu eindelijk eens orde op zaken te stellen en een einde te maken aan de soms Kafkaëske toestanden bij de dienst. Natuurlijk, staatssecretaris Henk Bleker is niet de aanstichter van al het leed, maar hij is wel verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Daar krijgt hij twee maanden de tijd voor. Want nog voor het zomerreces moet er een gedetailleerd verbeterplan klaarliggen, waaruit blijkt hoe DR wordt omgetoverd in een klantvriendelijke en dienstverlenende organisatie.

Aanvankelijk probeerde Bleker de Kamer ervan te overtuigen dat het allemaal niet zo ernstig is als wordt beweerd. Het aantal klachten is lager dan in voorgaande jaren en het tempo van uitbetaling ligt slechts 8 procentpunt onder het streefniveau. ”In dat perspectief moet u het zien”, zei hij. Ook stelde de staatssecretaris dat in de kwestie van de onjuiste communicatie over drie jaar uitsluiting ook pers en Kamer boter op hun hoofd hebben.

Niettemin deed hij een aantal belangrijke toezeggingen. Naast het verbeterplan komt Bleker boeren in de bezwaarprocedure tegemoet doordat zij bij de perceelsopgave mogen uitgaan van hun eigen gegevens zonder het risico te lopen te worden gekort. Bovendien accepteert DR voortaan GPS-metingen. De ruim 330 klachten die Kamerlid Ger Koopmans (CDA) hem overhandigde, zal hij nauwkeurig bestuderen.

Daarmee kwam de staatssecretaris, ondanks zijn initiële tegengas, tegemoet aan nagenoeg alle wensen van de Kamer. Hij kon ook weinig anders nadat hem in niet mis te verstane bewoordingen te kennen was gegeven dat het roer om moet. Alleen de kritiek op de aanstelling van Marc Calon als adviseur legde hij naast zich neer. In tegenstelling tot de SP acht hij de oud-gedeputeerde als geen ander hiervoor geschikt.

Voorlopig is daarmee de kou uit de lucht. Maar of Bleker het voor elkaar krijgt DR definitief op de rails te krijgen, blijft onzeker. De problemen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een cultuur van wederzijds wantrouwen tussen dienst en sector. Alleen als hij erin slaagt dat patroon te doorbreken, kan worden voorkomen dat volgend jaar opnieuw vlak voor de deadline van de perceelsopgave met spoed en grote woorden hierover moet worden gedebatteerd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.