256 x bekeken

Vraagtekens bij ESBL's

agd.media
Als het om gezondheid gaat, leidt slecht nieuws al snel tot paniek. Zo ook nu met de ESBL's die gevonden zijn in vier soorten groente.

Groenlinks-Kamerlild Rik Grashoff had het dinsdagmiddag in de Tweede Kamer meteen over een 'tijdbom', en eist maatregelen bij de bron, de antibioticagebruikende veehouderij. Toch is het beste antwoord op dit moment een 'geen paniek'. ESBL's komen overal voor, dat is niet nieuw. ESBL's zijn op zich niet gevaarlijk, maar worden dat pas in omstandigheden waarin mensen met antibiotica behandeld worden. Het feit dat deze antibiotica-afbrekende enzymen ook in biologische groente gevonden zijn, duidt er bovendien op dat er meer speelt dan alleen antibioticagebruik. Veel vraagtekens dus. Staatssecretaris Bleker heeft met zijn sussende 'wacht eerst onderzoek af' het juiste antwoord gegeven op de oproep tot maatregelen.

Tegen het gebruik van antibiotica is al een omvangrijk maatregelenpakket afgekondigd. Dat moet nu tijd hebben om zijn werk te doen. Dat dit helaas nodig is, blijkt weer uit onderzoek van de AID dat uitwijst dat 5 procent van de varkenshouderijen nog in 2008, toen de discussie al op een hoogtepunt was, standaard gemedicineerd voer toedienden.

De vondst van ESBL's in groente raakt een open zenuw. Sussende woorden vanuit de sector maken mensen wellicht juist achterdochtig. Toch is het in dit geval beter de zaak eerst goed te onderzoeken alvorens haastige extra maatregelen te treffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.