Redactieblog

682 x bekeken

Verenigingen

Men kan zich om verschillende redenen verenigen. Men gaat bij elkaar zitten omdat men zich bedreigd voelt. De meeste actiegroepen komen daar uit voort. Het kan gaan om gezamenlijke belangenbehartiging. Dit lijkt de grondslag voor veel verenigingen van boeren.

Vaak gaat het om een combinatie met gezelligheid. De breiclub, de leesvereniging, de harmonie, de studieclubs. Ook ‘hobby’ speelt nogal eens een rol. Wie graag tuiniert, gaat bij een tuinvereniging, wie graag bezwaarschriften schrijft meldt zich aan bij Milieudefensie, wie vaak in de bijbel leest zit bij een Bijbelstudie, wie graag andermans belangen behartigt wordt voorzitter van een LTO-afdeling, wie graag zingt is lid van een zangvereniging. Zelf ben ik lid van een koor; vrijdag 22 april, uitvoering Mattheus Passion, Groenlo, uitverkocht. Niet uitverkocht is de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht. Deze vereniging telt 300 leden en voordat u nu denkt ‘wat verschrikkelijk, zoveel juristen, moet ik u meegeven dat de vereniging een prachtig doel heeft: bevordering van de beoefening van het agrarisch recht. Wie kan daar nu tegen zijn? De jaarvergadering, die dit jaar zal plaatsvinden op 13 mei te Arnhem, heeft als thema ruimtelijke ordening. Twee bekwame, maar ook uiterst kritische preadviseurs zijn aan het werk gezet om stukken te schrijven ten behoeve van informatie en discussie voor en tussen de belangstellenden. Enkele vragen die aan de orde komen: in hoeverre mag een gemeente de agrarische ontwikkelingen tegenhouden via een bestemmingsplan? Mag via een bestemmingsplan worden ingegrepen in de agrarische bedrijfsvoering? Hoe zit dat eigenlijk met het bouwen van woningen binnen een geurcontour? De bijeenkomst staat open voor alle belangstellenden, ook niet-juristen. Men kan dan de enige vereniging die alle aspecten van het verenigingsleven combineert, aan het werk zien: hobby, belangenbehartiging, weren van bedreigingen en gezelligheid. Wat dat laatste betreft: de meeste vaste bezoekers beschouwen de borrel aan het einde van de middag als het hoogtepunt van het jaar.

Aanmelden via www.verenigingagrarischrecht.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.