274 x bekeken

Meer geld voor bedrijfstoeslag, maar minder voor interventie

Een hachelijke evenwichtsoefening, noemde eurocommissaris Janusz Lewandowski (Budget) de totstandkoming van de Europese begroting voor 2012. Terwijl burgers en lidstaten steeds harder roepen dat de hand op de knip moet, worstelt Brussel met toenemende verplichtingen en ambities. De uitgaven nemen volgend jaar met bijna 5 procent toe tot 132,7 miljard euro.

Buiten alle proporties, vindt Nederland. Volgens minister Jan Kees de Jager geeft het geen pas dat in de tijd waarin nationale regeringen alle zeilen moeten bijzetten om te bezuinigen, de Europese Commissie aankondigt meer te willen spenderen. ”Wij vinden dit onacceptabel”, zegt hij. ”Waar Brussel nu op inzet, is veel meer dan de inflatiestijging.” Premier Mark Rutte gaf eerder al aan zich tegen een eventuele miljardenstijging te zullen verzetten.

De verhoging van het budget is evenwel noodzakelijk, zegt Lewandowski. Europa werkt met langjarige begrotingen, zoals bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB); de hoofdlijnen worden telkens per zeven jaar vastgelegd. Het is daarbij gebruikelijk dat de kosten aan het begin van de periode lager zijn dan aan het einde, wanneer alle programma’s op volle toeren draaien. Indien er nu, bij de op-één-na-laatste begroting van de huidige periode, te veel wordt bezuinigd, kan Brussel zijn juridische verplichtingen niet meer nakomen.

De grootste boosdoeners op de Europese begroting zijn de post ’onderzoeksprogramma’s (+13,3 procent) en de structuur- en cohesiefondsen (+8,4 procent). Het landbouwbudget draagt maar beperkt bij aan de stijging. Lewanowski verwacht dat het GLB volgend jaar 58,4 miljard euro kost, een toename van 2,6 procent. Daarmee ligt dit onderdeel van het beleid zelfs onder de inflatie in eurozone (nu 2,7 procent), precies zoals Rutte en De Jager dat graag zien.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van de uitgaven aan bedrijfstoeslagen. Afgesproken is namelijk dat de nieuwe lidstaten vanaf hun toetreding elk jaar een klein beetje meer krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat er volgend jaar bijna één miljard meer aan directe steun wordt uitgegeven. Daarentegen zullen de kosten voor marktmaatregelen licht dalen.

Lewandowski vindt dat hij er alles aan heeft gedaan de kosten binnen de perken te houden. De administratieve uitgaven, de bureaucratie dus, worden zelfs bevroren. Dit betekent minder geld voor gebouwen, rapporten, dienstreizen en vergaderingen. ”Wij zijn het de Europese belastingbetaler verschuldigd”, zegt hij. ”Bij besparingen moeten we goed kijken naar waar me mee bezig zijn en de vraag stellen of alles wat we doen ook echt ten goede komt aan heel Europa.”

Het valt nog te bezien of hij daarmee de kritische lidstaten (naast Nederland is ook Groot-Brittannië niet blij met deze cijfers) kan overtuigen zijn begroting goed te keuren. In hoeverre dat lukt, blijkt later dit jaar. In juni stelt de Raad zijn standpunt vast en in oktober het Europees Parlement. Wanneer die twee instituties het niet eens worden, volgt er een bemiddelingsprocedure. In november moet de begroting definitief worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.