'Marktbescherming zorgt voor einde aan de scepsis over de EU'

Christel Labee
De keuze voor vrijhandel is fout. Productiebeheersing en marktbescherming bieden veel meer voordelen en zullen scepsis ten opzichte van de EU verminderen, zegt Guus Geurts.

Volgens Jeroen Savelkouls (agd 8 april) ligt Project-Europa onder vuur. Mijns inziens is grootste oorzaak hiervan de keuze voor internationale concurrentie, zoals blijkt uit de EU-handelsstrategie Trade, Growth and World Affairs.

De doelstellingen hiervan zijn onder meer een zo groot mogelijke toegang tot markten en grondstoffen buiten de EU. De WTO en bilaterale en regionale vrijhandelsverdragen worden hiervoor ingezet.

Zo wordt er momenteel onderhandeld met de Mercosur. De EU wil meer markttoegang voor industriële producten en diensten en offert in ruil hiervoor de Europese landbouw en veehouderij op. Europese veehouders zullen namelijk veel schade ondervinden van de afbraak van de marktbescherming voor varkens- en pluimveevlees. Uiteindelijk zullen zelfs de eigenaren van megastallen deze ratrace verliezen.

Ook in de voorstellen voor het Europese landbouwbeleid tot 2020 wordt op een gekunstelde manier geprobeerd ’concurrentiekracht’ te koppelen aan ’duurzaamheid’. Maar doordat boeren hierdoor te maken krijgen met onstabiele en lage prijzen, zijn zij helemaal niet in staat om duurzame producten te produceren.

Er wordt nog geprobeerd om alle boeren in ieder geval een basispremie te bieden, aangevuld met extra subsidies voor groene diensten via een bureaucratisch puntensysteem. Deze subsidies worden via termen als ’vergroening’ en ’ontwikkelingsvriendelijk’ aan de bevolking verkocht.
Maar ook dat laatste is onjuist omdat de dumping in ontwikkelingslanden doorgaat, zeker nu de Europese productiebeheersing verder wordt afgebroken. Industrie en handel kunnen door deze subsidies namelijk onder de kostprijs inkopen. Ook pleit de zuivelindustrie voor behoud van exportsubsidies.

Laten we stoppen met deze ineffectieve en inefficiënte poppenkast die inderdaad tot scepsis leidt. Door binnen het nieuwe landbouwbeleid te kiezen voor productiebeheersing en marktbescherming kunnen we boeren een kostendekkende prijs te bieden voor alle landbouwproducten, dus inclusief plantaardig eiwit en de intensieve veehouderij.
Alleen boeren die daadwerkelijk groene diensten leveren krijgen hiervoor betaald. Alle inkomens- en exportsubsidies kunnen dan worden afgeschaft, waarmee 25 miljard euro bespaard wordt. Dit kan geïnvesteerd worden in milieuvriendelijke lokale landbouw en verwerking en in decentrale duurzame energieopwekking.

Boeren in ontwikkelingslanden krijgen dan hun voedselmarkten terug, en hun land wordt niet langer gebruikt voor export van producten als soja en biobrandstoffen naar de EU. Deze regionalisering leidt verder tot het sluiten van kringlopen als fosfaat, en de mondiale uitstoot van broeikasgassen kan met 50 tot 75 procent worden verminderd. Ook wordt de (Europese) voedsel- en energiezekerheid veilig gesteld. Politiek onhaalbaar? Als de WTO-onderhandelingen dit jaar mislukken, zijn de kansen groter dan ooit.

Guus Geurts is auteur van het onlangs verschenen boek Wereldvoedsel – pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening

Of registreer je om te kunnen reageren.