Maatwerk voor boeren in bezwaarprocedure DR

Den Haag - Boeren in de bezwaarprocedure bij Dienst Regelingen (DR) mogen voor de Gecombineerde Opgave (GO) uitgaan van hun eigen perceelsgegevens. Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) wil deze circa duizend ondernemers maatwerk bieden.

Die toezegging deed hij dinsdagavond in een debat met de Tweede Kamer. Veel boeren wachten nog op afhandeling van hun bezwaar en vrezen voor een sanctie als DR het opnieuw niet eens is met de perceelsopgave. Volgens Bleker is dat niet nodig. De dienst zal na ontvangst van de GO contact opnemen met de betreffende ondernemers voor overleg. Het maatwerk geldt ook voor boeren die nog bezwaar willen maken.

Daarvoor is het wel nodig dat bij de percelen waarover een verschil van inzicht is, wordt aangegeven waarop dit is gebaseerd. Bleker zegde tevens toe dat DR voortaan ook aangeleverde GPS-metingen accepteert. LTO is blij met die beloften. Volgens beleidsmedewerker Wiebren van Stralen is daarmee de voorlopig de voornaamste kou uit de lucht.

Dat wil niet zeggen dat alle problemen nu zijn opgelost. Veel Kamerfracties eisen dat DR de komende jaren sneller gaat uitbetalen. Bleker wil volgend jaar toe naar het niveau van 2008, maar dat vinden CDA en VVD ruim onvoldoende; zij vinden dat nagenoeg alle toeslagen uiterlijk op 1 maart moeten zijn overgemaakt. Kamerlid Ger Koopmans (CDA) overhandigde aan Bleker een 'Zwartboek DR', met ruim 330 klachten van boeren.

Een groot deel van het debat was gewijd aan de aanstelling van Marc Calon als speciaal adviseur in deze kwestie. Met name de SP plaatste grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van deze Groningse oud-gedeputeerde, omdat hij een goede bekende is van Bleker en zitting heeft in de adviesraad van DR. De staatssecretaris was zichtbaar geërgerd door deze kritiek en legde uit dat Calon volgens hem de juiste man op de juiste plek is.

Uiterlijk in juni moet Calon zijn rapportage met verbeteringsvoorstellen gereed hebben. Voor zijn werkzaamheden ontvangt hij, zo blijkt uit een brief van Bleker, zo'n 1000 euro per dag inclusief onkostenvergoeding. Volgens de staatssecretaris ligt dit ruim onder het gemiddelde honorarium voor externe adviseurs.

Of registreer je om te kunnen reageren.