2 reacties

Klimaatsceptici hebben wind in de zeilen

De tijd dat klimaatsceptici konden worden genegeerd, of als ondeugende jongetjes in de hoek gezet, lijkt definitief voorbij.

Het debat over de opwarming van de aarde is de afgelopen jaren flink verhard. Voor- en tegenstanders van de opvatting dat klimaatverandering het gevolg is van menselijk handelen, laten geen gelegenheid onbenut elkaar te beschuldigen van selectief gebruik van informatie.

Deze week publiceerde de onderzoeksgroep Platform Communication on  Climate Change (PCCC), een samenwerkingsverband van gerenommeerde instanties zoals PBL, KNMI en WUR, haar jaarlijkse 'Staat van het klimaat'. Een groot deel van het rapport is gewijd aan het weerleggen van de bevindingen van sceptici zoals de Hongaarse ex-medewerker van ruimtevaartorganisatie Nasa Ferenc Miskolczi en hoogleraar chemische procestechnologie Dick Thoenes van de Technische Universiteit Eindhoven.

Beide wetenschappers beweren dat er geen sprake van is dat de emissie van broeikasgassen leidt tot hogere temperaturen, zoals algemeen wordt aangenomen. Volgens Miskolczi blijkt uit waarnemingen dat het CO2-gehalte in de atmosfeer constant is en dus niet de oorzaak kan zijn voor de opwarming. Thoenes stelt dat klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect te verwaarlozen is, omdat het aardoppervlak grotendeels uit water bestaat.

Wie de nationale weergegevens over 2009/2010 analyseert, is wellicht net als de twee enfants terribles van de klimaatwetenschap geneigd te twijfelen aan het broeikasgasverhaal. In Nederland was het namelijk 2 graden koeler dan normaal en in december was het in geen veertig jaar zou koud. Toch kan daar niet zomaar de conclusie uit worden getrokken dat er dus geen relatie is tussen CO2-uitstoot en temperatuur, vindt het PCCC.

Mondiaal was namelijk sprake van één van de warmste jaren ooit gemeten. Veel delen van de wereld hadden bovendien te kampen met extreme weergebeurtenissen zoals de watersnoodramp in Pakistan, overstromingen in China en de heetste zomer in Rusland in zo’n honderdvijftig jaar. Nu is het niet gezegd dat al die incidenten één-op-één zijn terug te voeren op klimaatveranderingen, maar reden tot zorg is er wel degelijk.

Internationaal geldt daarom al langer de afspraak de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden in 2020 (ten opzichte van 1990). Het PCCC hecht veel waarde aan die doelstelling, maar komt in haar rapport tot de conclusie dat deze nagenoeg onhaalbaar is. Het platform - dat wél in een duidelijke relatie tussen broeikasgas en temperatuur ziet - stelt dat hiervoor de emissies van de industrielanden met 25 tot 40 procent moeten dalen.

In technisch opzicht is dat nog wel te doen, zegt het klimaatplatform. Maar of daarvoor de benodigde politieke keuzes worden gemaakt, lijkt uitgesloten. Want zelfs als vanaf dit moment wereldwijd de productie van auto’s en energiecentrales wordt stopgezet, is de doelstelling maar nét haalbaar. En met de sceptische PVV in Den Haag aan de knoppen, valt er weinig beweging in die richting te verwachten.

Dat staatssecretaris Joop Atsma (CDA, milieu) bij de overhandiging van het eerste exemplaar van het rapport pleitte voor een realistisch en pragmatisch beleid, zal de gelovige onder de klimaatwetenschappers weinig vertrouwen hebben ingeboezemd. De sceptici daarentegen hebben voorlopig even de wind in de zeilen.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Laten we het hopen. Hoe eerder deze geldverslindende onzin achter de rug is, hoe beter. Maar er zijn nogal wat mensen die hier hun dikbelegde boterham mee verdienen en die laten nooit los...En er wordt een onzin bij elkaar bedacht! En de WUR een gerenommeerde instantie? Die teren nog op de goede naam van vroeger, toen daar nog écht kennis zat. Wat er tegenwoordig vandaan komt is om je rot te schamen.

Of registreer je om te kunnen reageren.