Kansloze missie

agd.media
Een noodkreet, of met enige coulance misschien een aanzet tot discussie. Veel meer is er niet te maken van het pleidooi van de varkenshoudersbond NVV voor productiebeperking. De bond hoopt daarmee de varkensprijs op peil te houden.

Productiebeperking en marktbescherming zijn instrumenten uit het verleden. De tijdgeest ademt op alle fronten liberalisering. Nederland als exportnatie loopt daarin voorop. De wereldhandelsorganisatie WTO is alert. Koersen in die richting is bij voorbaat kansloos, op straffe van torenhoge boetes en sancties.

Productiebeperking stuit ook te zeer tegen de borst van de ’vrije’ varkenssector. Het is juist deze groep die zich nooit wilde vastzetten in integraties met leveringsplicht. De ondernemers willen groeien. Hoe wil de NVV deze varkenshouders in het keurslijf van quota en bureaucratie dwingen?

Dat laat onverlet dat de problemen in de sector groot zijn. De biggenprijs is al maanden dramatisch laag; de varkensprijs biedt voorlopig geen soelaas. Op diverse plaatsen wordt nu gepraat over oplossingen. Een regisseursrol lijkt weggelegd voor de slachterijen. Al eerder probeerden zij grip te krijgen op de aanvoer om beter te kunnen inspelen op de markt. Dat was toen tevergeefs. De tijd lijkt er nu rijp voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.