Redactieblog

439 x bekeken

Kamermeerderheid tegen abrupte wijziging beleid Roemen en Bulgaren

Er is een kamermeerderheid tegen de abrupte aanscherping van het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen en Bulgaren in de land- en tuinbouw. CDA, VVD, D66, Groenlinks, ChristenUnie en SGP staan niet achter het beleid van minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kamp wil het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije fors aanscherpen. Het werk kan volgens hem gedaan worden door werklozen in Nederland.

De Kamer staat in beginsel achter de denkwijze van de minister, maar vindt het niet terecht dat de maatregel zo abrupt wordt doorgevoerd. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vindt dat de tuinders niet de dupe mogen worden van de abrupte omschakeling in het beleid van Kamp. ”Er mogen geen oogsten verloren gaan doordat de regels anders worden geïnterpreteerd”, vindt Van Hijum. Hij benadrukt dat de telers al jaren een groep Roemenen en Bulgaren inhuren voor specifieke werkzaamheden. ”Ze doen dit volgens de regels zoals die er zijn. Als er nu sprake zou zijn van illegale arbeid, ligt het anders, maar in dit geval is dat niet aan de orde.”

De SGP is eveneens tegen de harde lijn van Kamp. ”De minister kan het niet maken om hier binnen twee maanden, vlak voor het oogstseizoen, een streep door te zetten. We juichen het toe dat hij meer mensen met een uitkering aan het werk wil zetten, maar niet over de rug van goedwillende ondernemers”, vindt de SGP.

Van Hijum vindt dat er wel een structurele oplossing moet komen voor de problematiek. Hij is hierbij ook kritisch over LTO. ”Via seizoensarbeid ondersteunen ze ondernemers om arbeidsmigranten te vinden. Ze zouden dit ook kunnen doen door bijvoorbeeld Nederlandse arbeidskrachten met een beperking aan te stellen.”

PvdA, SP en PVV staan achter het plan van Kamp. ”Het is goed dat het kabinet zich inspant om eerst de Nederlandse mensen met een uitkering aan het werk te krijgen, voordat er over de grens wordt gekeken”, reageert Sietse Fritsma van de PVV. Hij vindt dat het probleem moet worden opgelost met sancties op de uitkering voor mensen die niet willen werken.

Hans Spekman van PvdA vindt het goed dat Kamp grenzen stelt. ”Het spijt mij dat dit beroerd kan uitpakken voor sommige ondernemers, maar er moeten grenzen worden gesteld. Er wordt al jaren misbruik gemaakt en werknemers uitgebuit door onderbetaling. De sector wil zelf geen schoon schip maken via een cao-politie en dan krijg je dit”, zegt Spekman.

De SP ziet geen reden voor een overgangsregeling. ”Die is er al, omdat het aangescherpte beleid 1 juli in gaat”, zegt Paul Ulenbelt van de SP. Hij vindt dat de tuinbouwsector meer zekerheid moet geven aan werknemers en beter moet betalen. ”Ik pleit daarbij voor een soort tuinbouwvakkers, die van de ene oogst doorgaan in andere oogst en daarmee toch een groot deel van het jaar zicht hebben op werk.” Hij proeft hier enige onwil bij de sector. ”Tuinders zijn verslaafd aan goedkope arbeid. Hierdoor wordt ook innovatie op dit vlak niet gestimuleerd.”

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de kwestie. Donderdag dient een kort geding van ZLTO.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.